Mertens, C.G.A.

Archiefnummer: 1021

Archiefnaam: MERC
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Persoonsarchief
Datering: 1945-1996

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Plaatsingslijst (pdf, 153 kB)

C.G.A. Mertens tijdens een feestelijke bijeenkomst van de LLTB in de stadsschouwburg van Sittard, 1971

Ten geleide
C.G.A. Mertens (1918-...)
Conrard Gerardus (Gérard) Antonius Mertens werd geboren als boerenzoon te Hout-Blerick op 15 maart 1918. Hij bezocht de Lagere Landbouwschool te Helden, was landbouwer/fruitteler, lid van de gemeenteraad van Venlo en voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB en bestuurslid van het Landbouwschap. Dit zijn slechts de eerste van "een waterval van functies", zoals Boer en Tuinder schreef bij zijn afscheid van de KNBTB; functies in de land- en tuinbouworganisaties en coöperaties, de Boerenleenbanken, waaruit de Rabobank ontstond, verzekeringsmaatschappijen op landbouwgebied, de katholieke pers en het onderwijs, ziekenhuizen en bedrijven. Ondanks zijn lage opleiding was hij een geboren bestuurder die al deze functies niet zocht maar kreeg aangeboden. Zijn belangrijkste functies waren: voorzitter van de Kath. Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB, van 1954 tot 1975, voorzitter van de Raad van Beheer van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank van 1955 tot 1972 en Voorzitter van de Raad van Beheer van de Rabobank Nederland, van 1972 tot 1983.
Hij drukte zijn stempel op de samenwerking in het Landbouwschap van zowel de drie centrale landbouworganisaties als de drie organisaties van werknemers in de agrarische bedrijfstak. Hij was een sleutelfiguur in de grote veranderingen in de agrarische wereld in de decennia na de oorlog.

Ook in de politiek werd hij gevraagd. Hij was lid van de partijraad van de KVP, lid van de Provinciale Staten van Limburg, en Lid van de Eerste kamer van 1952 tot 1979. Vier maal wilde men hem hebben als minister van landbouw, maar hij zag er van af. Zijn advies voor andere kandidaten werd wel opgevolgd.
Bron: KDC Knipselcollectie

Literatuur van en over C.G.A. Mertens kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over C.G.A. Mertens zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Mertens, C.G.A.’ vindt u het bedoelde materiaal.