Bakel, G.A.J. van

Archiefnummer: 381
Archiefnaam: BAKE
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Archivalia van persoon
Datering: (1967-1973) 1987

Her archief bevat alleen stukken over de Bisschoppelijke Adviescommissie voor Latijns-Amerika, de Adventsactie voor Latijns-Amerika en de reünie van oud-leden van de Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) in 1987

Plaatsingslijst (pdf, 32 kB)

Kath. Arbeiders Jeugd. Bijschrift "Jan Mertens, Gerard van Bakel en Kalakowsky" ca. 1968

Ten geleide
G.A. J. van Bakel (1927-1991)
Gerard van Bakel was oorspronkelijk elektriciën maar raakte al snel betrokken bij de Katholieke Arbeidersjeugd, waarvan hij van 1953-1965 landelijk voorzitter was.  Hij was ook bestuurslid van het A.C. de Bruijn Instituut, voor scholing van vakbondskader. Daarnaast had hij in de KAJ internationale bestuursfuncties. Hij was bestuurder van Landen in ontwikkeling en medeoprichter van de actie Wereldwijd voor ontwikkelingwerk door jongeren.
Hij was in de jaren zestig secretaris van de Tabaksbewerkersbond en vice-voorzitter van de Algemene Bond van Personeel in Agrarische, Voedings- en Genotmiddelenbedrijven (AVG) die later opging in de Voedingsbond van de FNV. Hiervan was hij bij zijn pensionering in 1986 vice-voorzitter. Hij was voorstander van de fusie tussen NKV en NVV en lid van de werkgroep Maatschappij Kritische Vakbeweging.
Als lid van de Raad van Advies NV Gemeenschappelijk Bezit Dagbladaandelen Volkskrantgroep speelde hij ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de identiteit van de Volkskrant.

Gerard van Bakel was zonder uiterlijk vertoon oprecht geëngageerd voor meer zeggenschap van arbeiders en voor de rol van het vakbondswerk bij de bewustwording van de armen in de Derde Wereld.

Bron: Knipselcollectie KDC

Zie ook de archieven van de Katholieke Arbeidersjeugd, het A.C. de Bruijn-instituut, de Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus ,  de Katholieke Bond van Personeel in de Agrarische, Voedings- en Genotmiddelen-Tabakverwerkende, Horeca- en Aanverwante Bedrijven (AVG) en De Volkskrant

Literatuur van en over Gerard van Bakel kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over G.A. J. van Bakel zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Bakel, G.A.J. van’ vindt u het bedoelde materiaal.