Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris

Archiefnummer: 375
Archiefnaam: JORI
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1941-1968

Het archief van Sint Joris is slechts fragmentarisch vertegenwoordigd.

Plaatsingslijst (pdf, 34 kB) (vernieuwd april 2013)


Ten Geleide
Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris (1941-1968)
De Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris werd in 1941 opgericht. Op 24 juni 1968 hief zij zichzelf op om samen met de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit, de Nederlandse Katholieke Bond Van Hotel-, Café- en Restaurantgeeëmployeerden Sint Antonius en de Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus de Katholieke Bond van Personeel in de Agrarische-, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende-, Horeca- en Aanverwante Bedrijven, kortweg AVG, te gaan vormen. Deze archieven zijn in het Katholiek Documentatie Centrum aanwezig.
Sint Joris was aangesloten bij het RK Werkliedenverbond (RKWV), de latere Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Van 1949 tot 1968 gaf de bond als orgaan uit St.Joris.

Literatuur van en over Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris kunt u vinden in RUQuest.