Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus

Archiefnummer: 376
Archiefnaam: WILT
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1921-1968

Het archief van Sint Willibrordus is slechts fragmentarisch vertegenwoordigd.
Zie ook het KDC-archief van de RK bond van Sigarenmakers, Sint Willibrordus

Plaatsingslijst (pdf, 36 kB)


Ten geleide
Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus (1921-1968)
De Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus werd in 1897 opgericht. In 1968 hief zij zichzelf op om samen met de Nederlandse Katholieke Landarbeidersbond Sint Deusdedit, de Nederlandse Katholieke Bond van Arbeiders(sters) in de Voedings- en Genotmiddelenbedrijven Sint Joris en de Nederlandse Katholieke Bond van Hotel-, Café- en Restaurantgeëmployeerden Sint Antonius de Katholieke Bond van Personeel in de Agrarische-, Voedings- en Genotmiddelen-, Tabakverwerkende-, Horeca- en Aanverwante Bedrijven, kortweg AVG, te gaan vormen. Deze archieven zijn in het Katholiek Documentatie Centrum aanwezig.
Sint Willibrordus was aangesloten bij het RK Werkliedenverbond (RKWV), de latere Katholieke Arbeidersbeweging (KAB) en Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV).

Zie ook: Het geheugen van de vakbeweging / Sigarenmakers

Literatuur van en over de Nederlandse Katholieke Tabaksbewerkersbond Sint Willibrordus of Nederlandse R.K. Tabaksbewerkersbond St. Willibrordus kunt u vinden in RUQuest.
- Leeszaal KDC, Kast 10 (SK nr. 57): Een gulden mijlpaal : feestuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Nederlandse R.K. Tabaksbewerkersbond St. Willibrordus, Utrecht, 1947

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Tabaksbewerkersbond’ vindt u het bedoelde materiaal.