Nederlandse Katholieke Bond van Kermisvakgenoten

Archiefnummer: 578
Archiefnaam: NKBK
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1950-1953

Plaatsingslijst (pdf, 50 kB)


Ten geleide

Nederlandse Katholieke Bond van Kermisvakgenoten (1950-1953)
De Nederlandse Katholieke Bond van Kermisvakgenoten gaf van 1950-1967 uit: De Nederlandse kermis : orgaan van de Nederlandse Katholieke Bond van Kermisvakgenoten. Daarnaast verscheen: De komeet : mededeelingenblad van de Vakgroep "Kermisinrichtingen", 19XX-1968.
Geestelijk adviseur vanaf 1950 was pater B.H.A. Pillen. De archivalia dateren vooral uit de periode van deze geestelijk adviseur..

Literatuur van en over de Nederlandse Katholieke Bond van Kermisvakgenoten kunt u vinden in RUQuest.