Roomsch-Katholieke Timmerlieden Vereeniging St Joseph, Arnhem

Archiefnummer: 350
Archiefnaam: JOSE
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Archivalia van instelling
Datering: 1884-1900

Plaatsingslijst (pdf, 35 kB)

Het archief is aanwezig op microfiches

Ten geleide
Roomsch-Katholieke Timmerlieden Vereeniging St Joseph, Arnhem (1884-1900)
De Nederl. R.K. Timmerlieden-Bond "St. Joseph" gaf het tijdschrift De Katholieke Timmerman uit, waarschijnlijk vanaf 1902.

Literatuur van en over Timmerlieden St. Joseph kunt u vinden in RUQuest.