Lohman, H.C.M.

Archiefnummer: 323
Archiefnaam: LOHM
Sector: Stands- en vakorganisaties
Soort archief: Verzameling van persoon
Datering: 1883-1969

De verzameling handelt over A.M.A.J. Ariëns en betreft in hoofdzaak correspondentie, w.o. enkele kopieën van brieven van Ariëns. Verder artikelen en krantenknipsels.

Plaatsingslijst (pdf, 201 kB) vernieuwd januari 2016


Ten geleide
Lohman, H.C.M. (1909-)= Eleutherius, OFM (geb. 1909) = Lohman, Eleutherius = Lohman, Han = Heinrich Lohman
H.C.M. Lohman werd tot priester gewijd in de orde van Minderbroeders Franciscanen (OFM) te Weert in 1935. Hij was postulator, d.w.z. advocaat ten gunste van het zaligverklaringsproces van Alphons Ariëns en schreef diens biografie. 'Er zijn weinig heilige pastoors' : Alphons Ariëns, een aristocraat met een democratisch hart, Hilversum 1978. en Portret van een priester : het leven van Alphons Ariëns in woord en beeld, Hilversum, 1980. Zie ook de KDC-archieven van A.M.A.J. Ariëns en het Ariëns-comité.

Literatuur van en over Eleutherius Lohman of Han Lohman [zie ook: Heinrich Lohman] kunt u vinden in RUQuest.
- Bibliografie in Bibliografieën Katholiek Documentatie Centrum

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over H.C.M. Lohman zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Lohman, H.C.M.’ vindt u het bedoelde materiaal.