Zieken- en gezondheidszorg

Archieven van instellingen

Algemene Vereniging Het Groene Kruis
1900-1974, 35 m.
NB: De archieven van de Algemene Vereniging Het Groene Kruis, Het Oranje Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis en de Stichting Samenwerking Landelijke Kruisverenigingen maken één fonds uit.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Canisiusbond, bond van religieuzen-verplegenden
1925-1967, 2,62 m.

Catharina van Siëna, Vereniging Sint
1872-1974, 0,12 m.

Centraal Bureau voor het Katholieke Ziekenhuiswezen
1945-1977 (1982), 48,87 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Confédération Internationale Catholique des Institutions Hospitalières
1951-1977, 3,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Cupertino, Stichting, Landelijk katholiek centrum voor levensbeschouwing en ethiek in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
z.j., 3 m.

Economisch Instituut voor het Katholieke Ziekenhuiswezen
1951-1969, 16,37 m.

Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht, Stichting
z.j., 4 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Herwonnen Levenskracht:, Zie:
Katholieke Vereniging tot Bevordering van de Volksgezondheid en tot Bestrijding van Volksziekten Herwonnen Levenskracht
1913-1984, 21,875 m
[toestemming aanvragen via archivaris]
en:
Stichting Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht
1966-1993, 4 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Het Wit-Gele Kruis, katholieke bond op het gebied van zieken- en gezondheidszorg
1918-1985 (1988), 63,37 m.
NB: De archieven van de Algemene Vereniging Het Groene Kruis, Het Oranje Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis en de Stichting Samenwerking Landelijke Kruisverenigingen maken één fonds uit.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Het Wit-Gele Kruis, afdeling Amersfoort
1928-1986, 1,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Instituut voor Visueel Gehandicapten Henricus
1621-1980, 8,5 m.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau
1950-1968, 1 m.

Katholiek Nationaal Bureau voor Geestelijke Gezondheidszorg
(1932-1937) 1946-1974, 33,12 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Artsen Vereniging
1921-1982, 8,5 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Herstellingsoorden,
Zie: Stichting Katholieke Herstellingsoorden
toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Stichting voor het Astmatische Kind
1953-1965, 0,37 m.

Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor Behandeling en Verpleging van Geestelijk Gestoorden
1952-1972, 8 m.

Katholieke Vereniging tot Bevordering van de Volksgezondheid en tot Bestrijding van Volksziekten Herwonnen Levenskracht
1913-1984, 21,875 m
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Vereniging van Zorginstellingen
1971-2003, 4,25 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Katholieke Verplegingsraad
1946-1970, 0,87 m.

Liduïna, Sint, Zie: Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden, Sint Liduïna
1948-1972, 0,62 m.

Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
1967-1987, 1 m.

Nationale Bond voor EHBO,
voorheen: Katholieke Nationale Bond voor EHBO
1949-2004, 14,75 m.

Nederlandse Katholieke Vereniging voor Slechthorenden, Sint Liduïna
1948-1972, 0,62 m.

Nationale Kruisvereniging
1953-1994, 158,37 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Oranje-Groene Kruis
1936-1975, 10,62 m.
NB: De archieven van de Algemene Vereniging Het Groene Kruis, Het Oranje-Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis en de Stichting Samenwerking Landelijke Kruisverenigingen maken één fonds uit.
[toestemming aanvragen via de archivaris]

Relief, Christelijke vereniging van zorgaanbieders
z.j., ... m.

Samenwerkingsverband 1e Lijn
1971-1988, 8,5 m.

Stichting Cupertino, Katholieke Vereniging Welzijn Verstandelijk Gehandicapten
z.j., ...m.

Stichting Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht
1966-1993, 4 m.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Katholieke Herstellingsoorden
1902-1957 (1979), 17,25 m.
NB: In 1956 ontstaan uit de Vereeniging R.K. Herstellingsoorden voor Longlijders en Zwakke Kinderen; betreft met name Medisch Centrum Dekkerswald te Groesbeek en Revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam
1972-1986, 1,25 m.

Stichting Nationaal Centrum voor Kruiswerk
1973-1977, 0,87 m

Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen
1901-1974, 4,87 m.
NB: De archieven van de Algemene Vereniging Het Groene Kruis, Het Oranje Groene Kruis, Het Wit-Gele Kruis en de Stichting Samenwerkende Landelijke Kruisverenigingen maken één fonds uit.
[toestemming aanvragen via archivaris]

Stichting Sint Joannes de Deo/Nederland
(1888) 1975-1990 (1991), 29,75 m.

Vereniging Algemene Thuiszorg In Samenwerking
1977-1993, 2,5 m.

Vereniging Sint Catharina van Siëna, Amsterdam
1872-1974, 0,12 m.