Centraal Bureau voor het Katholieke Ziekenhuiswezen

Archiefnummer: 125
Archiefnaam: CBKZ
Sector: Zieken- en Gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsachief
Datering: 1945-1977 (1982)

Plaatsingslijst (pdf, 98 kB)


Ten geleide

Centraal Bureau voor het Katholieke Ziekenhuiswezen 1945-1977 (1982)
Het Centraal Bureau voor het Katholieke Ziekenhuiswezen (CBKZ) coördineerde voor de Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen (VKZ), de Katholieke Vereniging van Inrichtingen voor behandeling en verpleging van geestelijk gestoorden (KVI) en de Katholieke Vereniging van Verpleegtehuizen (KVV) de gemeenschappelijke belangen. De coördinatie was al vanaf 1957 in werking, doch kreeg pas op 1 januari 1963 zijn officiële beslag.
De Beheersraad van het CBKZ bestond uit de voorzitters en twee bestuursleden van elk van de drie verenigingen. Een priesteradviseur stond de raad en het bureau terzijde in zaken op godsdienstig, zedelijk en kerkelijk gebied en behartigde in het bijzonder de belangen van de religieuzen. Het CBKZ voerde de besluiten en opdrachten van de verenigingen en van de beheersraad uit. Het bureau hield zich verder bezig met economische, financiële, juridische en sociale onderwerpen, richtte de administratie van de verenigingen in, gaf voorlichting aan en onderhield contacten met de leden van de VKZ, de KVI en de KVV. Verder had het bureau onder meer een bibliotheek, een documentatiedienst, en het liet rapporten maken. Het bureau gaf het maandblad Ons Ziekenhuis uit dat tussen 1934 en 1970 verscheen.
Het Economisch Instituut voor het Katholieke Ziekenhuiswezen (EIKZ) is in 1956 door de VKZ in het leven geroepen als orgaan voor economisch onderzoek en advies voor het bestuur van de VKZ en de daarbij aangesloten instellingen. Het EIKZ was onder één dak gevestigd met het CBKZ maar wenste als objectief werkzaam wetenschappelijk instituut los gezien te worden van het CBKZ.

In 1967 werden de Nederlandse instellingen van intramurale gezondheidszorg georganiseerd in de Nationale Ziekenhuisraad (NZR). In 1971 werd deze organisatie van een stichting omgezet in een vereniging. De NZR is voortgekomen uit steeds verder gaande samenwerking tussen de ziekenhuisbonden, waarin de ziekenhuizen vroeger waren georganiseerd. De wetenschappelijke instituten van de verschillende organisaties werden in 1968 ondergebracht in één instituut, het Nationaal Ziekenhuis Instituut. Hierin is ook het EIKZ opgegaan.

Literatuur van en over het Centraal Bureau voor het Katholieke Ziekenhuiswezen kunt u vinden in RUQuest.