Economisch Instituut voor het Katholieke Ziekenhuiswezen

Archiefnummer: 31
Archiefnaam: EIKZ
Sector: Zieken- en gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1951-1969

Plaatsingslijst (pdf, 61 kB)


Ten geleide

Economisch Instituut voor het Katholieke Ziekenhuiswezen (1951-1969)
Het Economisch Instituut voor het Katholieke Ziekenhuiswezen (EIKZ) is in 1956 door de Vereniging Katholieke Ziekenhuizen (VKZ) in het leven geroepen als orgaan voor economisch onderzoek en tot bevordering van optimaal ziekenhuisbeheer. Sinds 1963 participeerde ook de Katholieke Vereniging voor Verpleegtehuizen (KVV) in het EIKZ, voorzover de werkzaamheden zich tot die vereniging uitstrekten.
Het EIKZ functioneerde als zodanig als orgaan voor economisch onderzoek en advies voor de besturen van de VKZ en de KVV en de besturen van de bij deze aangesloten instellingen. De taken die uit deze doelstelling voortvloeiden omvatten:
-    het verrichten van economische onderzoekingen t.b.v. de ziekenhuizen en het ziekenhuiswezen;
-    het opbouwen van landelijke bedrijfsvergelijkingen;
-    het stimuleren in het kader van de z.g. werkgroepen van meer gedetailleerde bedrijfsvergelijkingen en de behandeling in deze werkgroepen van problemen van economische en organisatorische aard;
-    het uitbrengen van adviezen aangaande economisch beheer van ziekenhuizen op grond van algemeen en bijzonder cijfermateriaal.

Literatuur van en over het Economisch Instituut voor het Katholieke Ziekenhuiswezen kunt u vinden in RUQuest.