Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau

Archiefnummer: 20
Archiefnaam: IPZ
Sector: Zieken- en gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: (1943) 1950-1968

NB: Nr. 35 van de plaatsingslijst bevat Vergaderstukken van de Contactcommissie Het Nederlandse Ziekenhuiswezen / Vereniging van Katholieke Ziekenhuizen, 1963-1964.

Plaatsingslijst (pdf, 35 kB)


Ten geleide
Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau (1950-1968)
Het Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau is opgericht op 4 juni 1951, met als doel het bevorderen van de belangen van het Protestants Christelijk Ziekenhuiswezen.
In het bureau participeerden:
-    Bond der Nederlandse Diaconessenhuizen
-    Gereformeerde Bond van Verenigingen en Stichtingen van Barmhartigheid
-    Bond van Protestants Christelijke Ziekeninrichtingen
-    en verder de protestantse en gereformeerde kerken in Nederland.
Het IPZ heeft op 3 november 1951 de "Stichting tot Stimulering van de Protestantse Ziekenzorg en het Protestantse Ziekenhuiswezen" in het leven geroepen als opvolger van de landelijke Stichting tot Activering der Protestantse Ziekenverzorging, met als doel het bewustmaken van de bevolking van haar verantwoordelijkheid van de protestantse ziekenzorg.

Literatuur van en over het Interkerkelijk Protestants Ziekenhuisbureau kunt u vinden in RUQuest.