Katholieke Artsen Vereniging

Archiefnummer: 8
Archiefnaam: KAV
Sector: Zieken- en gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1921-1982

Voor inzage toestemming aanvragen via de archivaris

Het archief bevat notulen, correspondentie, verslagen van artsencongressen, met name stukken in verband met het zevende Internationale Congres van Katholieke Artsen gehouden te 's-Gravenhage van 10 tot 16 september 1956.

Plaatsingslijst (pdf, 446 kB) vernieuwd juli 2016

Deelnemers aan het zevende internationale Katholieke Artsencongres worden door Koningin Juliana (midden) ontvangen op paleis Soestdijk, 1956

Ten geleide
Katholieke Artsen Vereniging (1921-1982)
Op 20 December 1919 werd de R.K. Artsen Vereniging opgericht te Utrecht, onder de bescherming van de H.H. Lucas, Cosmas en Damianus. De vereniging stelde zich ten doel te bevorderen dat de beginselen der R.K. Wereldbeschouwing doordringen in de praktijk der geneeskunst. Orgaan van de vereniging was het R.K. Artsenblad, later onder de naam Katholiek Artsenblad. Het verscheen van 1921 tot 1969. In januari 1942 werd de RKAV door de Duitse bezetter geliquideerd. Na de oorlog werd de vereniging heropgericht. Bij een Statutenwijzing in 1961 werd de naam veranderd in Katholieke Artsen Vereniging (KAV). De doelstelling werd nu geformuleerd als: het vormen van een band tussen katholieke artsen tot handhaving en versterking van christelijke levenswaarden bij de beoefening van de medische wetenschap en bij de uitoefening van de geneeskunde en de gezondheidszorg.
Vanaf 1970 werd het Katholiek Artsenblad opgevolgd door Metamedica, dat in 1988 ophield te bestaan. In 1982 werd de KAV opgeheven.

Literatuur van en over de Katholieke Artsen Vereniging kunt u vinden in RUQuest.

KDC - Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz. De knipsels over de Katholieke Artsenvereniging zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Kath. Artsenvereniging’ of ‘Artsencongres’ vindt u het bedoelde materiaal.