Katholieke Vereniging tot Bevordering van de Volksgezondheid en tot Bestrijding van Volksziekten Herwonnen Levenskracht

Archiefnummer: 50
Archiefnaam: HL
Sector: Zieken- en Gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1913-1984

Het archief bevat:
Stukken betreffende de NKV-afdelingen en de aangesloten vakbonden; vergaderstukken van de algemene vergadering, het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur; stukken betreffende de KAB; weekrapporten, maandoverzichten en jaarverslagen; statuten, reglementen, stukken betreffende personeelsaangelegenheden; financiële stukken; stukken betreffende de verwerving van panden en terreinen en de verbouwing, uitbreiding en inrichting van gebouwen; stukken betreffende de plaatselijke comités; stukken betreffende de herstellingsoorden Ariënshof en Sonnehaert en het sanatorium Berg en Bosch; stukken betreffende kinderuitzending, de Centrale en de Katholieke Raad voor Kinderuitzending, de Nederlandse Katholieke Vereniging voor Kinderuitzending Mgr. Mutsaers en het kinderherstellingsoord Mooi Gaasterland; stukken betreffende gezondheidszorg en hygiëne, de bestrijding van ziektes, hulpverlening en revalidatie; stukken betreffende de Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging voor Bestrijding van Tuberculose (KNCV), de Katholieke Stichting voor het Astmatische Kind en de Stichting Katholiek Astmacentrum, de Stichting Landelijk Katholiek Rheumacentrum en de Nederlandse Vereniging tot Rheumatiekbestrijding; stukken betreffende de commissie Gezinszorg, Ons Gezinszorgfonds en de Nationale Stichting Gezinszorgfondsen, de Stichting De Zonnebloem en het Koningin Wilhelminafonds; stukken betreffende de Algemene Bijstandswet en het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid; stukken betreffende verzekeringen, ziekenfondsen en pensioenfondsen; stukken betreffende films, propaganda en propagandawerkzaamheden, inzamelingsacties, loterijen en collectes; publicaties over HL.
Nr. 27 van de archivalia van de Nederlandsche Roomsch-Katholieke Steenfabrieksarbeidersbond Sint Stephanus betreft Herwonnen Levenskracht. Zie ook het archief van H.J. Vuister.

Voor raadpleging toestemming aanvragen via de archivaris


Plaatsingslijst
(vernieuwd oktober 2012)

"Hèlp. H.L. geef één gulden... voor uw herwonnen levenskracht"

Ten geleide
Katholieke Vereniging tot Bevordering van de Volksgezondheid en tot Bestrijding van Volksziekten Herwonnen Levenskracht (1913-1984)
De vereniging Herwonnen Levenskracht werd op 15 juni 1913 opgericht als instelling van de RK Vakbeweging. De doelstelling van deze vereniging was het bestrijden van tuberculose onder arbeiders. Plaatselijke comités werden opgericht om geld voor het fonds HL bijeen te brengen en plaatselijk voor zieken te zorgen. HL had een eigen sanatorium, Berg en Bosch, gevestigd in Apeldoorn en later in Bilthoven. Het beheer daarvan werd in 1953 ondergebracht in de Stichting Sanatorium Berg en Bosch dat in 1961 veranderde in de Stichting Ziekenhuis Berg en Bosch.In 1972 trokken HL en de KAB zich terug uit het bestuur van de stichting waarin ze tot dan toe een meerderheid hadden gehad. Sinds 1948 was ook het herstellingsoordenwerk een belangrijke activiteit van HL. De psycho-sociale hulpverlening stond daarbij centraal. Voor dat doel was in dat jaar de villa Sonnehaert in Austerlitz aangekocht voor moeders van grote gezinnen die in geestelijke nood verkeerden. In 1958 werd een zelfde oord voor mannen opgericht: Ariënshof te Bosch en Duin. Begin jaren zeventig volgde integratie van HL in het NKV. Dit was het gevolg van een nieuwe doelstelling die HL op zich had genomen: de strijd tegen de welzijnsnood onder arbeiders. Het bestuur van HL vond dit eerder een verbondstaak dan een taak van een instelling van het NKV. Op 15 juni 1984 werd besloten tot opheffing van HL. Tuberculose als volksziekte was uitgebannen, terwijl het herstellingsoordenwerk in 1977 was overgenomen door de Stichting Herstellingsoorden Herwonnen Levenskracht en het welzijnswerk door het FNV, als voortzetting van het NKV.

Literatuur van en over Herwonnen Levenskracht kunt u vinden in RUQuest en Picarta.

KDC – Knipselcollectie
De knipselcollectie bevat naast knipsels uit dag- en weekbladen diverse andere vormen van min of meer losbladige informatie, zoals persberichten van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), overlijdensberichten, fotokopieën uit bio- en bibliografische naslagwerken enz.
De knipsels over Herwonnen Levenskracht zijn beschikbaar in de studiezaal van het KDC.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Herwonnen Levenskracht’ vindt u het bedoelde materiaal.