Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking

Archiefnummer: 388
Archiefnaam: MWO
Sector: Zieken- en Gezondheidszorg
Soort archief: Instellingsarchief
Datering: 1967-1987

Plaatsingslijst (pdf, 42 kB)

Affische Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking: " 't Kind in de Derde Wereld", 1981

Ten geleide
Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (1972-2009)
De Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking (MWO) is in 1972 opgericht en bestond uit 10 tot 15 studenten geneeskunde uit diverse studiejaren van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Zij hielden zich bezig met het oplossen van problemen en vraagstukken welke vooral betrekking hebben op de praktische uitvoering van de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden. De werkgroep trachtte haar doel op vier manieren te bereiken: door het publiceren van artikelen, door het behandelen van adviesaanvragen van veldwerkers, door samen te werken met gelijkgerichte groepen op andere universiteiten en hogescholen en door contacten te onderhouden met de derde wereld via buitenlandse studenten die hier studeren, faculteitsverenigingen, medische studenten in de derde wereld en faculteitscommissies ontwikkelingssamenwerking.
De taken binnen het MWO werden uitgevoerd door verschillende subgroepen: de stuurgroep, de vraagbaakgroep, de anaesthesiologiegroep, de disposablegroep, de groep die zich bezig hield met voorlichting, coördinatie en contacten. De werkgroep kende werk- en algemene jaarvergaderingen.
De financiële middelen werden gevormd door subsidies van de Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds (SNUF) en de Medische Fakulteits Vereniging (MFV). De MWO maakte deel uit van de Stichting Technische Ontwikkeling Ontwikkelingslanden (TOOL), het overkoepelend orgaan van alle facultaire werkgroepen in Nederland, die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden.
In 2009 is de MWO samengegaan met de Werkgroep Integratie Geneeswijzen (WIG) en gaat verder onder de naam Spectrum Latum, Workgroup for International and Integrative Healthcare.

Literatuur van en over de Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking kunt u vinden in RUQuest:
Pesticiden in de Derde Wereld / samenst.: Adele Meulenbroek [en] Gerard Rongen. Nijmegen, 1987. Informatiemap uitgeg. bij het 15-jarig bestaan van de Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking.

KDC – Beeld en Geluid
De collectie Beeld en geluid kunt u doorzoeken via de Catalogus van het KDC. Door te zoeken op ‘Medische Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking’ vindt u het bedoelde materiaal.