Beleid KDC

In 2019 vierde het KDC zijn 50-jarig bestaan. In de afgelopen halve eeuw heeft het KDC een positie opgebouwd als betrouwbare beheerder van rijke collecties en als dragende kracht voor de zorg voor het katholieke erfgoed. Door het unieke profiel is het KDC steeds weer in staat gebleken het erfgoed van het Nederlands katholicisme betekenisvol te laten zijn voor onderzoek en maatschappelijke vraagstukken. Door de afnemende betrokkenheid bij instellingen die de samenleving hebben vormgegeven in het algemeen en bij de katholieke kerk in het bijzonder is de vanzelfsprekende en directe relatie met dit specifieke erfgoed afgenomen, terwijl het besef toeneemt dat religie niet verdwijnt, maar in andere vormen aanwezig blijft. Onderzoekers, journalisten en beleidsmakers vragen om meer instrumenten om de doorwerking van religie in de samenleving te kunnen peilen. Het KDC is precies voor deze rol toegerust.

Deze veranderende situatie vraagt wel om een nieuwe alertheid om in dialoog te blijven met onze partners en belanghebbenden, als bronnenbeheerder, bronnenwegwijzer én ontwikkelplek voor het omgaan met erfgoed. We streven ernaar om over vijf jaar een centrale positie in te nemen in het Nederlandse erfgoedveld door de collecties van het KDC in te zetten voor onderwerpen die religie en samenleving verbinden.

Strategische koers

In de onderstaande documenten wordt beschreven hoe het KDC dit doel wil bereiken:

Jaarverslagen

Hieronder vind u een verzameling van de reeds uitgebrachte jaarverslagen.

Jaarverslagen van eerdere jaargangen vind u hier.