Word donateur!

Stichting Vrienden van het KDC

Vrienden van het KDC

Het KDC bewaart en ontsluit al vijftig jaar archieven, boeken, tijdschriften, foto’s en prentjes uit het Nederlandse katholicisme in de negentiende en twintigste eeuw. Het KDC heeft zich als doel gesteld om het erfgoed van het Nederlandse katholicisme (sedert 1800) vruchtbaar te laten zijn voor de vraagstukken van deze tijd en om die met betekenis te verrijken.

Om deze missie te bereiken is geld nodig. De Radboud Universiteit biedt het KDC de noodzakelijke basisvoorzieningen, maar daarnaast zijn aanvullende fondsen nodig om bijzondere projecten te kunnen realiseren.

Met dit doel werd in 2007 de Stichting Vrienden van het KDC opgericht.

KDC fonds

In april 2019 gaat de Stichting Vrienden van het KDC over tot de oprichting van het KDC Fonds. Dit fonds kan als onderdeel van het Radboud Fonds veel meer mensen bereiken. Het Radboud Fonds steunt de wetenschappelijke doelen van de Radboud Universiteit en het Radboudumc. Met dit Fonds op Naam wil de Stichting Vrienden van het KDC de aandacht voor de geschiedenis van de katholieke gemeenschap en cultuur in Nederland nog meer bevorderen door aanvullende financiële steun te verlenen aan de uitvoering van de missie van het KDC.

Wat betekent dit voor u?

Wij stellen uw bijdrage nog steeds hogelijk op prijs, net als voorheen. In feite betekent het dat u uw donatie overmaakt naar een ander rekeningnummer, namelijk naar NL84 ABNA 0248 6906 55 – Stichting Radboud Fonds, onder vermelding van ‘KDC Fonds’. Als u een automatische incasso heeft, neemt u dan graag contact met ons op.

Het Radboud Fonds is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat donaties onder bepaalde omstandigheden fiscaal aftrekbaar blijven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

Als donateur van het KDC Fonds ontvangt u naast het halfjaarlijkse nummer van Impressie ook het Radboud Magazine automatisch, tenzij u aangeeft hier geen prijs op te stellen.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neemt u dan contact op met Marjolein Rauws van Bureau Fondsenwerving en Relatieontwikkeling. Zij is bereikbaar via 024-36 55 930 of M.Rauws@ru.nl. U kunt eveneens per e-mail contact opnemen met de Stichting Vrienden van het KDC: vrienden@kdc.ru.nl of bellen met de directeur van het KDC: 024-3612457.

Gift 
U kunt het KDC uiteraard ook éénmalig steunen door uw gift over te maken op bankrekening:

NL84 ABNA 0248 6906 55 – Stichting Radboud Fonds, onder vermelding van ‘KDC Fonds’

Belastingvoordeel

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting als deze (eventueel met andere giften samen) voor één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van uw onzuiver inkomen bedraagt.

Gift in de vorm van een lijfrenteconstructie

De Stichting Vrienden van het KDC is een door de Belastingdienst aangemerkte Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Bij het afsluiten van een lijfrenteconstructie met een looptijd van minimaal 5 jaar met vaste periodieke uitkeringen is het bedrag zelfs volledig fiscaal aftrekbaar. Wel dient u hiervoor contact te zoeken met een notaris, die hiervoor een acte zal opstellen

Stichting Vrienden van het KDC in Uw testament

Het opmaken van een testament is iets waar niemand graag aan denkt. Het geeft u wel de mogelijkheid om het werk van de Stichting Vrienden van het KDC op een bijzondere manier te steunen. U kunt er voor kiezen om de Stichting Vrienden van het KDC als (mede)-erfgenaam (erfstelling) op te laten nemen in Uw testament of middels een legaat.

Legaat

U kunt bij de notaris een legaat voor de Stichting Vrienden van het KDC in Uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling

Bij een erfstelling kunt u ervoor kiezen om de Stichting Vrienden van het KDC geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Nalatenschap en de belasting

Vanaf 1 januari 2006 zijn verkrijgingen uit nalatenschappen voor goede doelen geheel vrijgesteld van successierechten.

Vragen en informatie

Als u meer wilt weten over nalatenschappen wordt u aangeraden om contact op te nemen met uw notaris. Hij/zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot Uw nalatenschap.


Bestuur

  • Drs. R.A.M.Chr. Moulen Janssen (voorzitter)
  • Dhr. B.B.J. van Nieuwland (secretaris)
  • Mr. drs. Th.E.M. Wijte  (penningmeester)
  • Prof. dr. J.J.P. van Mulken
  • Prof. dr. S.C. van Bijsterveld
  • Drs. M. Vanderkaa

Contact

Vrienden van het KDC
Postbus 9100 
6500 HA Nijmegen

Tel. 024 36 12412
E-mail: vrienden@kdc.ru.nl