Lezing: Decolonizing Australian Photograph Archives

Datum
woensdag 7 juni 2023Plaats in mijn agenda
Tijd
16:00 tot
Locatie
EOS N 01.610
Organisator(s)
Radboud Institute for Culture & History (RICH)
Spreker
Professor Jane Lydon (University of Western Australia)
Beschrijving

(ENGLISH FOLLOWS DUTCH)

Dekolonisatie is een continuerend proces in de voormalige vestigingskolonie Australië, met intense strijd over nationale identiteit en cultuur. Foto's spelen een sleutelrol in deze discussies, in de vorm van historische en nieuwere archieven die steeds belangrijker zijn geworden in de strijd voor erkenning van de inheemse bevolking. Inheemse Australiërs en hun bondgenoten hebben gebruik gemaakt van dit erfgoed om hun rechten te bevorderen via nieuwe praktijken van productie, circulatie en consumptie.

Historica prof. Jane Lydon heeft de Wesfarmers leerstoel Australische geschiedenis aan de University of Western Australia (UWA) in Perth. Haar onderzoek richt zich op het koloniale verleden van Australië en de erfenis daarvan in het heden. Ze is geïnteresseerd in de manier waarop de popcultuur en vooral de visuele cultuur de ideeën en debatten over ras, identiteit en cultuur heeft gevormd die vandaag de dag nog steeds bestaan. In het bijzonder houdt zij zich bezig met de geschiedenis van de Australische betrokkenheid bij antislavernij, humanisme en uiteindelijk mensenrechten. Haar werk heeft bijgedragen aan het dekoloniseren van erfgoed en academische praktijken, met een sterke impact op debatten over kolonialisme en de Australische erfenis van imperialisme en slavernij.

Let op: De voertaal van deze lezing is Engels.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The process of decolonization continues in the former settler colony of Australia, entailing intense struggles over national identity and culture. Photographs play a key role in these conflicts, in the form of historical and newer archives that have become increasingly important within Indigenous advocacy for recognition. First Nations Australians and their allies have drawn upon this heritage resource to advance their rights through new practices of production, circulation, and consumption.

Jane Lydon is Professor of History and Wesfarmers Chair of Australian History at the University of Western Australia. Her research centres upon Australia's colonial past and its legacies in the present. She is interested in the ways that popular and especially visual culture has shaped ideas and debates about race, identity and culture that persist today. In particular, she is concerned with the history of Australia’s engagement with anti-slavery, humanitarianism, and ultimately human rights. Her work has contributed to decolonizing heritage and academic practice, with a strong impact on debates regarding colonialism and Australian legacies of imperialism and slavery.

Contactpersoon
Marleen Reichgelt & Marie Keulen
Aanmelden

More info & registration via: https://www.ru.nl/rich/news-events/events/redactionele/decolonizing-australian-photograph-archives/