Zoek in de site...

Onderzoeksrapport

Date of news: 11 November 2019

De minister voor Milieu en Wonen heeft op 11 november aan de Tweede Kamer een onderzoeksrapport aangeboden:

Discriminatie bij de verhuur van woningen?
Een verkennend onderzoek naar verklaringen en de mogelijke aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Anita Böcker, prof. mr. Ashley Terlouw en student-assistent Ezgi Özdemir.

Het onderzoek is erop gericht om een beeld te krijgen van mechanismen op de private huurwoningmarkt die tot discriminatie kunnen leiden, van de groepen of gronden waarom het gaat, van de motieven en redenen van verhuurders en bemiddelaars om te discrimineren of in te gaan op discriminerende verzoeken en van beleidsinstrumenten die zouden kunnen worden ingezet om discriminatie tegen te gaan. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is dat het de basis biedt voor het ontwikkelen van beleidsinstrumenten om discriminatie op de huurwoningmarkt tegen te gaan.