Zoek in de site...

Spreidingswet afgekeurd - Huisvestingswet is alternatief

Date of news: 13 February 2023

Toen de opvang van asielzoekers helemaal vast liep, heeft Carolus Grütters in mei 2022 aan het ministerie geadviseerd om niet het staatsnoodrecht te gebruiken, maar om de Huisvestingswet te gebruiken.

Daarin is immers al geregeld dat iedere gemeente naar rato van het aantal inwoners statushouders dient op te vangen. Soortgelijk zou in de Huisvestingswet vrij makkelijk kunnen worden geregeld dat iedere gemeente naar rato van het aantal inwoners structurele opvang realiseert voor asielzoekers.

Dat plan (KAN: Kleinschalige Asielopvang Nederland) is nog een tweede keer aan de staatssecretaris voorgelegd. Dat mocht echter niet baten.

Nu heeft de Afd. Advisering van de Raad van State de door de staatssecretaris voorgestelde 'Spreidingswet' in een glashelder advies (2 februari 2023) naar de prullenbak verwezen. Opvallend is dat in het advies - heel beleefd - een suggestie wordt gedaan hoe het wel kan: via de Huisvestingswet.