Zoek in de site...

Migration Law Links

<tdMigratieweb

ori abbreviation description
AI Amnesty International
COE Council of Europe (Raad van Europa)
CJEU Uitspraken van het Europese Hof van Justitie (en het Gerecht van Eerste Aanleg), conclusies van de Advocaat-Generaal en procedures.
ECRE European Council on Refugees and Exiles
ECtHR European Court of Human Rights, uitspraken op het gebied van de mensenrechten binnen de Raad van Europa
EJML European Journal of Migration and Law
Ercomer European Research Centre On Migration and Ethnic Relations
EU Europese Unie
CBBE Council of the Bars and Law Societies of the EU
Europese Ombudsman De Europese en Nationale Ombudsman en soortgelijke organen in de Europese Unie.
FMR Forced Migration Review
ICMPD The International Centre for Migration Policy Development is an inter-governmental organisation based in Vienna.
IOM International Organization for Migration
IARLJ International Association of Refugee and Migration Judges
NEAIS Newsletter on European Asylum Issues
NEMIS Newsletter on European Migration Issues
NEFIS Newsletter on European Free Movement Issues
ICJ International Court of Justice
IGC Inter-Governmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies
IJRL International Journal of Refugee Law
JIMI Journal of International Migration and Integration
JRS Journal of Refugee Studies
MNS MigPolGroup: Migration News Sheet
AUS ARC Australian Refugee Council
CH SRC Swiss Refugee Council
CND CCR Canadian Council for Refugees
DK DRC Danish Refugee Coucil
FIN FRC Finnish Refugee Council
FRA CIEMI Centre for Migrationstudies (Paris)
GER BAMF Bundesambt für Migration und Flüchtlinge
GER BMI Bundesministerium des Innern (German Immigration Office)
GER Legislation Juris: German 'BundesRecht'
GER EMC European Migration Centre (Berlin)
GER IMIS Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (Osnabrück)
GER MIgrationsrecht Migrationsrecht.net
IRL ICEL Irish Centre for European Law (Trinity Dublin, Irl)
IRL IRC Irish Refugee Council
ITA IRC Italian Refugee Council
NL CGM Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (Amsterdam)
NL IMES Institute for Migration and Ethnic Studies (UvA)
NL JV Jurisprudentie Vreemdelingenrecht
NL MS Migrantenstudies
NL Migratieweb Migratieweb
NL OpMaat Migratierecht van de Sdu
NL NJCM-Bulletin Tijdschrift van het Nederlands Juristencommité voor de Mensenrechten
NL COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
NL NL: IND Immigratie- en Naturalisatiedienst
NL NL: MvJ Ministerie van Justitie (Dutch Justice Department)
NL NJCM Nederlands Juristen Commité voor de Mensenrechten
NL SV Stichting Vluchteling
NL VLW Vluchtelingenwerk Nederland (Dutch Refugee Council)
NL Wettenbank Alle geldende wetten en besluiten in Nederland.
NL IM History of International Migration (Leiden, NL)
NL Rechtspraak.NL Overzicht van de Nederlandse gerechten en uitspraken vanaf december 1999
NMN Newsletter Migration News
Odysseus European academic network for legal studies on asylum and immigration in Europe
Committee Meijers Permanente Commissie van deskundigen inzake het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen en strafrecht
NL SIM Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (Utrecht)
NL UAF University Assistance Fund
NOR NRC Norwegian Refugee Council
NOR NO Nationale Ombudsman
POR CPR Portuguese Refugee Center
SWE RWI The Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (Sweden)
SWE CEIFO Centre for Research on International Migration and Ethnic Relations (Stockholm)
UK RSC Refugee Studies Centre (Oxford)
UK Tribunal Immigration and asylum tribunal (appeal) decisions
UK BRC British Refugee Council
UK Home Office British Home Office
UK Immigration British Immigration Office
UK SRC Scottish Refugee Center (Scotland)
UK MRU Migration Research Unit (London)
USA CIS Centre for Immigration Studies (Washington DC)
USA CMS Centre for Migration Studies (New York)
UN UN United Nations
UN OHCHR United Nations High Commissioner for Human Rights
UN UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees