Zoek in de site...

Overlijden Hannie van de Put

Date of news: 11 October 2021

Onlangs hebben wij tot ons grote verdriet vernomen dat collega Hannie van de Put is overleden. Hannie heeft ruim 43 jaar voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid gewerkt. Jarenlang was zij werkzaam als de vaste secretaresse van de sectie Rechtssociologie & Migratierecht. Hier heeft zij veel bijgedragen aan het opmaken van publicaties. Bijna alle publicaties uit deze sectie zijn in deze jaren door Hannie opgemaakt. Ook voor (medewerkers uit) andere secties heeft Hannie boeken, dissertaties en rapporten opgemaakt.

Hannie was voor veel promovendi de ervaren kracht aan wie je -na een stressvolle periode- met vertrouwen de laatste opmaak van het manuscript durfde toe te vertrouwen. Daarnaast verzorgde Hannie vaak de Engelstalige summaries van deze dissertaties. Medewerkers van de rechtenfaculteit zullen haar blijven herinneren als een ervaren en rustige secretaresse. Hannie is slechts 68 jaar geworden.