Zoek in de site...

Jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht

Titel Jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht
Omschrijving

Juridische analyse verhouding jeugd(beschermings)recht en vreemdelingenrecht.
Dit onderzoek heeft het doel inzicht te bieden in de (potentieel) conflicterende en/of spanningsvolle onderdelen of aspecten in (de combinatie van) het jeugd(beschermings)recht en het vreemdelingenrecht ten aanzien van minderjarigen. Welke zijn de (potentieel) conflicterende en/of spanningsvolle onderdelen of aspecten in de wet- en regelgeving voor het jeugdbeschermingsrecht en het vreemdelingenrecht ten aanzien van minderjarigen, zowel op het niveau van de wet- en regelgeving als voor de uitvoering in de praktijk? In hoeverre blijkt uit de wet- en regelgeving welk recht prevaleert? Hoe kunnen de (ervaren) spanningen en conflicten worden opgelost in situaties waarin niet uit de wet- en regelgeving blijkt welk recht prevaleert en wat is hiervoor nodig?

Onderzoekers
Duur

2020 - 2021

Publicatie Rapport
Financiering NWO