Zoek in de site...

Oude Vreemdelingencirculaires

Titel

Oude Vreemdelingencirculaires

Omschrijving

De teksten van oude Vreemdelingenwetten (Vw), Vreemdelingenbesluiten (Vb), Vreemdelingencirculaires (Vc), de Tussentijdse Berichten Vreemdelingencirculaires (TBV) en Wijzigingsbesluiten Vreemdelingencirculaire (WBV) en de Werkinstructies (WI) zijn moeilijk toegankelijk.

Sommige oude Vreemdelingencirculaires zijn - ook via de officiële kanalen - zelfs in het geheel niet (meer) beschikbaar.
Op de CMR website is het merendeel van de teksten van die (oude) Vc's, TBV's en WBV's beschikbaar gesteld in de vorm van full-text doorzoekbare PDF's.
Daarnaast zijn ook teksten opgenomen van de eerste Vw (uit 1849) en de opvolger daarvan uit 1965. Vooralsnog gaat het om een incomplete verzameling van beschikbare teksten. Het streven is erop gericht om een zo compleet mogelijke overzicht te maken met inbegrip van alle tussentijdse wijzigingen.

Onderzoeker(s) Carolus Grütters
Duur Doorlopend
Publication

website