Zoek in de site...

Religion, culture, and ethnicity

Title Religion, culture, and ethnicity in court procedures on children from minority families
Description Door toenemende diversiteit van de Nederlandse samenleving krijgen rechtbanken en de jeugdzorgketen steeds vaker te maken met minderheidsgezinnen. Dit project richt zich op representaties van religie, cultuur en etniciteit in procedures over kinderen en onderzoekt welke rol claims van ouders en aannames van professionals daarbij spelen.
Researcher(s)
Duration

2017 - 2022

Publication articles
Funding NWO: VENI award
Extra info nadere informatie voor ouders en verzorgers