Zoek in de site...

Veel media-aandacht voor Nijmegen Taalhoofdstad en eredoctoraat

Datum bericht: 13 mei 2022

Dat de Faculteit der Letteren de afgelopen week Nijmegen Taalhoofdstad heeft georganiseerd, is de pers niet onopgemerkt gebleven. Hieronder vind je een overzicht van de bij ons bekende nieuwsberichten over Nijmegen Taalhoofdstad en het eredoctoraat van Adriaan van Dis.

Een vierdaagse campagne gevuld met diverse activiteiten en de uitreiking van het eredoctoraat van Adriaan van Dis is de manier waarop we gevierd hebben dat Nijmegen officieel is uitgeroepen tot Nijmegen Taalhoofdstad. ANSDe Gelderlander en Drongo lichten dit uitgebreid uit.

De week is maandag feestelijk afgetrapt met de opening van Nijmegen Taalhoofdstad in de aanwezigheid van onze rector magnificus Han van Krieken, burgemeester Hubert Bruls en eregast Adriaan van Dis. Tijdens deze opening hebben onze decaan José Sanders en Jolien Quaedvlieg het nieuwe regionale netwerk de 'Taal en Cultuurhub' gepresenteerd. Het volgende hoogtepunt was de overhandiging van het familiearchief De Bourbon de Parme aan onze universiteit, met de aanwezigheid van Prins Carlos. Zowel regionale media zoals De Gelderlander en De Brug Nijmegen en de internationale media zoals de Spaanse Agencia EFE hebben hierover gepubliceerd.

Op dinsdag stond het debat rondom de meerwaarde van talenstudies in de belangstelling. Vox schrijft: "In het kader van Nijmegen Talenhoofdstad wordt samen met betrokkenen uit het hele land gediscussieerd over de in- en uitstroom van de moderne talen- en cultuurstudies. ‘Zo praten we met overheidsinstanties en bedrijven over wat zij verwachten van onze afgestudeerden, en hebben we het met mensen uit het middelbaar onderwijs over hoe zij toekomstige taalstudenten naar ons kunnen leiden’, zegt Paul Sars, hoogleraar Moderne talen en culturen aan de Radboud Universiteit."

De uitreiking van het eredoctoraat was vervolgens hét hoogtepunt van de week, waarbij Adriaan van Dis zijn welverdiende eredoctoraat in ontvangst mocht nemen en waarna hij zijn dankrede uitsprak. Het AD en De Gelderlander hebben over de uitreiking geschreven en daarnaast heeft De Gelderlander het ook op beeld weten vast te leggen.

Na afloop gingen studenten Amber Stoelman, Gyoni Jamanika en Pieter Theunissen met de kersverse doctor in gesprek tijdens 'Taal is Cultuur'. Onder leiding van Max Hermens bespraken ze meertaligheid en culturele diversiteit.

Taal is Cultuur_Foto_Bert Beelen
Foto: Bert Beelen

Tenslotte vond op donderdag de lancering van het Nationaal Platform Spaans plaats, in de aanwezigheid van meerdere ambassadeurs uit Spanje en Midden- en Zuid-Amerika, betrokkenen en bezoekers. Vox en Drongo hebben hoogleraar Brigitte Adriaensen erover geïnterviewd en ook internationale media zoals Gaceta Holandesa hebben hier een artikel aan gewijd.

We kijken terug op een feestelijke week met vele inspirerende activiteiten en bedanken iedereen die heeft bijgedragen of aanwezig was!

Adriaan van Dis_Bert Beelen_Uitreiking eredoctoraat
Foto: Bert Beelen