Zoek in de site...

Democratisering en Vergruizing: 1965-1984

In de jaren zestig en zeventig zette de groei van het aantal studenten stevig door. De aantallen hoogleraren, wetenschappelijk medewerkers en ondersteunende krachten namen navenant toe, net als bibliotheken, laboratoria, collegezalen en andere voorzieningen. De over de stad verspreide universiteit barstte uit haar voegen. Deze massificatie droeg bij aan de opkomst van een linkse studentenbeweging, die vakbondseisen stelde en alternatieve ideeën over onderwijs, onderzoek en de universitaire bestuursstructuur formuleerde. Om hun eisen van democratisering kracht bij te zetten gingen studenten in 1969 over tot de bezetting van universiteitsgebouwen. Met de invoering in 1971 van een Universiteitsraad, faculteitsraden en vakgroepen kregen studenten medezeggenschap. Het bezettingsmiddel werd nadien nog vaak toegepast, bijvoorbeeld om de benoeming van marxistische docenten af te dwingen, tot vanaf 1974 de zoveelste bezetting bijna nietszeggende folklore werd. Inmiddels was Nijmegen een centrum van linkse tegencultuur geworden. Politieke polarisatie, massaliteit en wetenschappelijke differentiatie waren fnuikend voor het eenheidsgevoel aan de universiteit; afgedwongen bezuinigingen van de overheid deden de rest. Afdelingen en studierichtingen verdwenen, bij reorganisaties vielen ontslagen, er was sprake van versobering. Het katholicisme, voorheen een veelkleurige paraplu waaronder iedereen wel een plaats vond, gold niet meer als een bindende factor voor de bevolking van de vergruisde academie.

1965

1965_Lustrum_Radboud

1966

1966_Lustrum_Radboud

1967

1967_Lustrum_Radboud

1968

1968_Lustrum_Radboud

1969

1969_Lustrum_Radboud

1970

1970_Lustrum_Radboud

1971

1971_Lustrum_Radboud

1972

1972_Lustrum_Radboud

1973

1973_Lustrum_Radboud

1974

1974_Lustrum_Radboud

1976

1976_Lustrum_Radboud

1977

1977_Lustrum_Radboud

1978

1978_Lustrum_Radboud

1979

1979_Lustrum_Radboud

1980

1980_Lustrum_Radboud

1981

1981_Lustrum_Radboud

1982

1982_Lustrum_Radboud

1983

1983_Lustrum_Radboud

1984

1984_Lustrum_Radboud