Zoek in de site...

Radboud zonder Grenzen: 2004 tot nu

Op de gebieden van onderzoek en onderwijs werd een nieuwe koers uitgezet, waarvan het kernwoord ‘kwaliteit’ luidde. De universiteit zou niet per se ‘groter’ moeten worden, maar wel ‘beter’. Interdisciplinaire onderzoeksinstituten zagen het licht en structurele ambtelijke begeleiding ging voorzien in ondersteuning van medewerkers bij de indiening van onderzoeksaanvragen en van promovendi op hun onderzoekstrajecten. Voorzieningen als computerlokalen en bibliotheken werden verbeterd en een Humanities Lab met eye-trackers en andere voorzieningen werd ingericht. Een verhoging van contacturen en een verscherping van de aanwezigheidsplicht bij colleges beoogden een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De voorbereiding op onderwijsvisitaties werd structureel aangepakt. De kwaliteitsstrategie leidde doorgaans tot goede resultaten – met een verdergaande bureaucratisering en verschoolsing van het onderwijs aan de andere kant van de medaille. In 2004 viel de term ‘katholiek’ uit de naam van de universiteit. De internationalisering nam een hoge vlucht en in het buitenland klonk de naam Catholic University minder goed dan gewenst. In contacten met het buitenland ondervonden Nijmeegse wetenschappers en studenten onnodig moeilijkheden. Met de keuze voor ‘Radboud Universiteit’ werd dat probleem verholpen.

2004

2004_Lustrum_Radboud

2005

2005_Lustrum_Radboud

2006

2006_Lustrum_Radboud

2007

2007_Lustrum_Radboud

2008

2008_Lustrum_Radboud

2009

2009_Lustrum_Radboud

2010

2010_Lustrum_Radboud

2011

2011_Lustrum_Radboud

2012

2012_Lustrum_Radboud

2013

2013_Lustrum_Radboud

2014

2014_Lustrum_Radboud

2015

2015_Lustrum_Radboud

2016

2016_Lustrum_Radboud

2017

2017_Lustrum_Radboud

2018

2018_Lustrum_Radboud

2019

2019_Lustrum_Radboud

2020

2020_Lustrum_Radboud

2021

2021_Lustrum_Radboud

2022

2022_Lustrum_Radboud

Toekomst

2027_Lustrum_Radboud