Zoek in de site...

Stichting, Begin en Oorlog: 1923-1944

In 1905 richtten de bisschoppen van Nederland de Sint Radboudstichting op met als voornaamste doel de totstandkoming van een katholieke universiteit in Nederland. Zo’n universiteit zou katholieke jongeren stimuleren tot het volgen van een academische studie in een veilige omgeving en daarmee een emancipatorisch doel dienen. Omdat de wet niet voorzag in rijkssubsidie voor bijzondere universiteiten, was de Sint Radboudstichting afhankelijk van andere financiële bronnen, vooral de goedgeefsheid van het katholieke volksdeel. In 1923 kon de Rooms Katholieke Universiteit te Nijmegen haar deuren openen, met drie ‘goedkope’ faculteiten: Godgeleerdheid, Letteren & Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid. Bij de voorbereidingen was een hoofdrol weggelegd voor de classicus Jos Schrijnen, de filosoof Jan Hoogveld en de cultuurhistoricus Gerard Brom. Het voltallige docentencorps bestond bij de start uit 32 hoogleraren en lectoren. Zij voorzagen onderwijs aan 189 studenten. Spoedig kwam de universiteit tot bloei. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog telde zij veertig hoogleraren en zo’n zeshonderd studenten. De vuist van het nationaalsocialisme maakte een einde aan de voorspoed. In april 1943 sloot rector magnificus Bernard Hermesdorf de universiteit voor onbepaalde tijd, nadat hij om principiële reden had geweigerd de Nijmeegse studenten een door de bezetter geëiste ‘Loyaliteitsverklaring’ voor te leggen. De meeste studenten doken onder.

1905

1905_Lustrum_Radboud

1923

1923_Lustrum_Radboud

1923-1924

1923-1924_Lustrum_Radboud

1924

1924_Lustrum_Radboud

1925

1925_Lustrum_Radboud

1927

1927_Lustrum_Radboud

1928

1928_Lustrum_Radboud

1929

1929_Lustrum_Radboud

1930

1930_Lustrum_Radboud

1931

1931_Lustrum_Radboud

1932

1932_Lustrum_Radboud

1933

1933_Lustrum_Radboud

1934

1934_Lustrum_Radboud

1935

1935_Lustrum_Radboud

1936

1936_Lustrum_Radboud

1937

1937_Lustrum_Radboud

1938

1938_Lustrum_Radboud

1939

1939_Lustrum_Radboud

1940

1940_Lustrum_Radboud

1941

1941_Lustrum_Radboud

1942

1942_Lustrum_Radboud

1943

1943_Lustrum_Radboud

1944

1944_Lustrum_Radboud