Zoek in de site...

Google Maps voor handelsroutes 14de tot 17de eeuw

Datum bericht: 20 september 2022

Hoe lang duurde het zo’n 600 jaar geleden om van Eindhoven naar Deventer te komen? Dat kun je berekenen in de vernieuwde versie van Viabundus, een soort Google Maps voor de jaren 1350 tot 1650. Onderzoekers van het project brachten dit jaar onder meer het wegennet van Brabant beter in kaart.

Elke dag een half uur tot een uur reizen naar je werk, met auto of openbaar vervoer, is tegenwoordig geen zeldzaamheid. Maar nog niet zo lang geleden was het praktisch onmogelijk om 100 kilometer van waar je woonde te werken. Op de webapp van Viabundus kun je zien welke route je rond het jaar 1500 moest nemen om van de ene naar de andere plaats te komen en hoe lang je daar dan over deed. De route Eindhoven-Deventer kostte bijvoorbeeld ruim drie dagen wanneer je te voet ging en zonder handelswaar; negen dagen als je een pakezel bij je had.

Onderzoekers uit het project Viabundus brengen doorgaande wegen in kaart die van 1350 tot 1650 belangrijk waren voor de handel in Noord-Europa. Eind september 2022 lanceren ze een vernieuwde digitale kaart.