Zoek in de site...

Lessen uit de geschiedenis voor aanpak Covid-19 crisis

Datum bericht: 25 mei 2021

In het verleden hadden samenlevingen al te maken met ernstige gezondheidscrises en pandemieën. Vier historici onderzoeken de wijze waarop burgers en overheden vroeger reageerden op langdurige maatschappelijke ontwrichting en trekken daaruit lessen voor de eigentijdse Covis-19 crisis. Zij publiceerden hun onderzoek op 18 mei in Risk, Hazards & Crisis in Public Policy.

Burgers in andere tijden waren veel meer gewend waren aan het leven met de pest of cholera, en in zekere mate ook beter in staat om de realiteit van de situatie te accepteren. In hun onderzoek analyseren de historici de oorzaken van maatschappelijke onrust en wijzen op de noodzaak om strategieën te ontwikkelen waarmee ons aan een situatie zoals de huidige epidemie kunnen aanpassen.

Deze vorm van de ‘toegepaste geschiedenis’ over de management van een crisis kan ons helpen om ons zo aan te passen aan de situatie van een epidemie zodat we terug kunnen keren naar een normaal leven. Hierbij moet er aandacht zijn voor sociale en culturele mechanismen om met de situatie om te gaan, met inbegrip van sociaal acceptabele medische, hygiënische of andere  pandemie-gerelateerde maatregelen.

‘De manier waarop mensen reageren op ziektes, de politieke en sociale interventies, zijn sociaal, cultureel en historisch bepaald’, zegt Lotte Jensen. ‘Voor het ontwikkelen van adaptieve strategieën is het daarom van belang oog te hebben voor sociale en culturele dimensies van samenlevingen’.

Publicatie

Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff & Catrien Santing, 'Dancing with Death. A historical perspective on coping with Covid-19'. In: Risk, Hazards & Crisis in Public Policy (2021).

Meer weten? Neem contact op met