Zoek in de site...

Volop kansen voor onderwijs en –onderzoek naar ‘geefrelaties’ in moderne cultuur

Datum bericht: 19 januari 2021

‘Ik ben een van de eersten van wie de oratie geheel online plaatsvond’, zegt Helleke van den Braber, universitair docent en opleidingscoördinator bij de Radboud Universiteit én hoogleraar Mecenaatstudies bij de Universiteit Utrecht. De online oratie is niet het enige dat haar werk bijzonder maakt: sinds een jaar verricht en combineert Van den Braber haar onderwijs en onderzoek op het gebied van mecenaatstudies namelijk bij twee universiteiten.

helleke_van_den_braber_foto_emil_cobussen_1In haar oratie zet ze 10 uitgangspunten uiteen die zij voor zich ziet voor modern en 21e eeuws mecenaats-onderzoek. Daarbij noemt ze twee hoofdrichtingen voor het onderzoek bij haar Utrechtse leerstoel. Ondersteuningsrelaties in de moderne, populaire cultuur is de eerste. Welke vragen en mogelijkheden levert het op als fans popbands ondersteunen? Of filmmakers, en zelfs vloggers of bloggers? De tweede betreft de ‘dark patron’: weldoeners die het niet (enkel) goed voor hebben met de kunst of kunstenaar, maar die daarbij druk uitoefenen, vrijheid beperken of meer terug eisen dan geven. Daar is zeker historisch onderzoek naar, maar het speelt ook anno 2021. Er mag meer aandacht en openheid komen dat dat mecenaat niet alleen maar vrijheid oplevert, maar kunstenaars ook kan beknotten.

Vlot een baan met kennis van geefrelaties

Het is precies dat soort kennis en kunde die Van den Braber en collega’s doceren in Nijmegen bij de master Kunstbeleid en Kunstbedrijf. ‘We zien dat onze oud-studenten vlot aan passende banen komen. Er is behoefte aan mensen die weten hoe geefrelaties werken, het kunnen onderzoeken of opzetten.’ Ervaring doen Nijmeegse studenten en alumni op bij tal van onderzoeksprojecten die ze vanuit Utrecht doet. De kruisbestuiving  tussen Nijmegen en Utrecht die zij beoogde, heeft zo ook echt vorm gekregen.

Projecten waar die kruisbestuiving in terug komt zijn bijvoorbeeld ‘Leve het Geven’ dat in december in aanwezigheid van Nijmeegse studenten aan minister Van Engelshoven werd gepresenteerd. Een workshop voor Nijmeegse popmuzikanten bij De Basis over ondersteuning voor popmuzikanten dat nog niet zo gebruikelijk is. En onderzoek naar de boekensector in coronatijd.

Foto Emil Cobussen

Meer weten? Neem contact op met