Zoek in de site...

Zeven nieuwe eredoctoren aan de Radboud Universiteit

Datum bericht: 9 januari 2023

Ter ere van haar honderdjarig bestaan reikt de Radboud Universiteit in 2023 zeven eredoctoraten uit. Namens de Faculteit der Letteren ontvangt Mary Beckman - hoogleraar Linguistiek aan de Ohio State University - tijdens de jaarlijkse Diesviering op 17 oktober 2023 haar eredoctoraat.

Normaal gesproken deelt de Radboud Universiteit elk jaar één of enkele eredoctoraten uit tijdens de Dies Natalis, de verjaardag van de universiteit. Maar omdat de universiteit in 2023 haar honderdjarig bestaan viert, krijgt elk van de zeven faculteiten de gelegenheid een eredoctoraat toe te kennen.

De ontvangers zijn uitgekozen met oog op de Radboud-lustrumgedachte ‘van betekenis zijn’. De aanstaande eredoctores hebben zich ieder op hun eigen manier ingespannen om hun vakgebied op een hoger plan te brengen en daarmee de wereld mooier te maken. Ze vervullen daarom belangrijke voorbeeldfuncties voor anderen zowel binnen als buiten hun vakgebieden.

Beckman

Mary Beckman is hoogleraar Linguistiek aan de Ohio State University in de VS. Zij heeft het onderzoek naar spraak fundamenteel veranderd. De traditie was dat de natuurkundige eigenschappen van spraak en formele theorieën over de organisatie van klanken, lettergrepen, woorden, etc. volledig gescheiden van elkaar onderzocht werden. Beckman heeft laten zien dat die twee juist een enorme invloed op elkaar hebben en niet afzonderlijk onderzocht kúnnen worden.

Beckman heeft een annotatiesysteem ontwikkeld dat wereldwijd gebruikt wordt. Daarnaast heeft zij veel onderzoek gedaan naar hoe kinderen talen leren. Ook voor dat vakgebied heeft ze laten zien dat er een cruciale rol is weggelegd voor de natuurkundige eigenschappen van spraak. Beckman heeft zoveel voor het onderzoek naar spraak kunnen betekenen omdat ze mensen vanuit verschillende vakgebieden weet samen te brengen. Daarnaast besteedt ze bewonderenswaardig veel tijd en energie aan het opleiden van jonge onderzoekers.

Lees hier informatie over de andere zes eredoctoren.