Zoek in de site...

Ik weet niet zeker of de opdracht die ik heb gevonden, voldoet. Hoe kom ik hier achter?

Je opdracht hoeft niet 100% helder geformuleerd en afgebakend te zijn bij het inleveren van het goedkeuringsformulier. Op het goedkeuringsformulier willen we graag een uitgangspunt zien. Tijdens het uitvoeren van je opdracht en de communicatietrainingen zul je op basis van de informatie die je krijgt, je opdracht verder gaan uitwerken en verfijnen. ‘Hoe kunnen we onze doelgroep beter bereiken?’ of ‘het opstellen van een social mediaplan’ zijn prima uitgangspunten om je opdracht mee te beginnen.

Let op: geef wel iets meer informatie over je onderwerp en hoe dit je aan denkt te gaan pakken op het goedkeuringsformulier. Wij gebruiken namelijk de informatie uit dit formulier voor je overeenkomst/contract. ‘communicatieplan opstellen’ is dan echt te summier.