Zoek in de site...

Ik heb een stage gevonden: is deze geschikt?

De opleiding beslist of een stage voldoet aan de wetenschappelijke eisen. Dit houdt doorgaans in dat er een duidelijke link met de vakinhoud van je opleiding moet zijn, je voldoende gelegenheid krijgt kennis en vaardigheden toe te passen en de stage een aantoonbare bijdrage levert aan de eindtermen van je opleiding. De specifieke criteria kunnen per opleiding verschillen.

Het is niet verplicht om tijdens je stage een onderzoek uit te voeren, maar dit is uiteraard wel mogelijk. In de regel besteed je minimaal 420 uur aan je stage. Het schrijven van het eindverslag valt hierbinnen. Dit komt neer op ongeveer drie maanden fulltime, maar het is mogelijk om de uren over een langere termijn te spreiden. De precieze begin- en einddatum stel je in overleg met de stageorganisatie vast.