Zoek in de site...

Individuele invulling denktank (stage bij bedrijf of organisatie)

Omdat deze stage een individuele invulling van de denktank is, werk je aan dezelfde leerdoelen als tijdens de denktank. Dat betekent dat je tijdens jouw stage niet alleen meewerkt in het bedrijf of de organisatie, maar vooral ook aan de slag gaat met een maatschappelijk vraagstuk van die organisatie of dat bedrijf dat gerelateerd is aan het thema van de minor. Denk bijvoorbeeld aan de vraag van een vereniging hoe ze hun ledenkring diverser kunnen krijgen (Gender and Diversity), een museum dat een kindvriendelijke tentoonstelling wil maken (Cultureel Erfgoed en Publiek) of een organisatie of bedrijf dat zich afvraagt hoe receptieve meertaligheid in hun organisatie/bedrijf ingezet kan worden (Het Menselijk Taalvermogen, Multilingualism in Europe en Beleid, Organisatie en Communicatie). Neem voor inspiratie van mogelijke vraagstukken binnen jouw minor een kijkje in de cursusbeschrijving van de denktank.

Stap 1: hoe vind je een stage?

  • Je kijkt in het aanbod van de stagevacaturebank van Career Service Arts.
  • Je gaat zelf actief op zoek.

Meer informatie over de criteria van de stage vind je - in vorm van een checklist - in de minorgids. Daar kun je ook meer lezen over de afronding van je stage.

Cv en brief

Ben je zover om organisaties en instanties te gaan benaderen, maar heb je nog vragen over je cv of brief? Kijk dan voor tips op onze pagina met loopbaanadvies.

Sollicitatiegesprek

Je mag op (online) gesprek bij een potentieel stagebedrijf. Klik hier voor meer informatie over hoe jij je goed voorbereidt op het gesprek. 
Het gesprek is goed verlopen en je hebt in principe overeenstemming met de stagebiedende partij. Dit betekent dat aan de criteria van de universiteit (zie minorgids) kan worden voldaan. Dan volgt stap 2.

Stap 2: aanvraagproces via de examencommissie

  • Dien bij de examencommissie jouw verzoek tot goedkeuring in voor de individuele invulling van de denktank. Hiervoor is een speciaal formulier aangemaakt (categorie "studieprogramma/resultaten" >  "je wilt goedkeuring voor een individuele invulling (onderzoeksstage/bedrijfsstage) van de denktank (Bachelor)" > "ik wil een individuele invulling van de denktank laten goedkeuren").
  • De examencommissie sluit de inhoud van jouw verzoek kort met de coördinator van de minor. In overleg wordt bekeken of jouw verzoek voldoet aan de criteria die zijn gesteld aan de individuele invulling (zie informatie in minorgids).
  • Wordt jouw verzoek afgekeurd dan ontvang jij via de examencommissie hier bericht over. Dit kan een totale afkeuring zijn, maar ook een gedeeltelijke afkeuring. Dan moet jij een aanpassing doen. Dit doe je dan z.s.m. en je dient het verzoek opnieuw in.
  • Als jouw verzoek is goedgekeurd, ontvang jij hierover bericht van de examencommissie.
  • Tot slot ontvang je informatie over de laatste stap in het proces.

Stap 3: afronding via OsirisZaak

Jij start het administratieve proces voor stagegoedkeuring op in OsirisZaak. Je kiest de Zaak (‘Individuele invulling denktank – stage’ of ‘Indiv. invulling denktank - onderz.stage’) en vult het aanvraagformulier in. Je klikt op indienen. De behandelaar van jouw Zaak wijst een docentbegeleider aan via het systeem. Jij krijgt goedkeuring over de afronding van jouw Zaak en Career Service krijgt het bericht dat jouw stage overeenkomst opgesteld kan worden. Er is een handleiding beschikbaar voor OsirisZaak.

Houd rekening met jouw tijdplanning (minimaal 2 – 3 maanden waarbij succes niet verzekerd is). 
Het hele proces tussen het zoeken naar een passende stageplaats (benaderen, wachten op reactie, voeren van gesprekken en overeenstemming bereiken met stagebiedende organisatie), goedkeuringsproces bij de examencommissie en het afronden middels OsirisZaak kan zeker 2 tot 3 maanden duren en wellicht zelfs langer.

Neem contact op met jouw studieadviseur om je opties te bespreken als je denkt dat het niet gaat lukken de denktank een individuele invulling te geven.

Stap 4: aanvragen stagebeoordeling via OsirisZaak

Heb je jouw stage afgerond? Laat het verslag en eventuele andere eindproducenten beoordelen door jouw docentbegeleider. Dit doe je vanaf 1 november 2021 via OsirisZaak. Klik hier voor de handleiding.

LET OP:

  • Om jouw stagebeoordeling via OsirisZaak aan te vragen moet je ingeschreven staan op de stagecursus in Osiris
  • Dien uiterlijk binnen 8 weken na het afronden van jouw stage jouw beoordelingsverzoek via OsirisZaak in. Daarna is het niet meer mogelijk.

Kom je er niet uit? Stuur een mail naar Career Service (careerservice@let.ru.nl)