Zoek in de site...

Communicatie & Consultancy

Beste student,

Welkom bij de informatiepagina over het vak Communicatie & Consultancy! Je mag dit vak volgen als je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot de Masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). De cursus in periode 1 en 2 is bedoeld voor de studenten die met de master zijn begonnen in september, de cursus in periode 3 en 4 is bedoeld voor studenten die beginnen in februari. Uitzonderingen alleen in overleg met de studieadviseur. In deze cursus wordt een individuele stage van 192 uur, oftewel 8 weken, in een organisatorische context gecombineerd met communicatieadvies en gefundeerd door communicatietraining.

Informatiebijeenkomst

Mocht je – voordat je besluit je in te schrijven – meer informatie over de inhoud van het vak willen, kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst die 2 keer per jaar in de periode voorafgaand aan de start van het vak wordt verzorgd door een Career Officer van Career Service Arts.

De voorlichtingsbijeenkomst voor de cursus is dinsdag 30 januari 2024 van 12.30u - 13.15u. Locatie E2.11.

Career Service Arts is organisatorisch verbonden aan het vak en je kunt de volgende zaken van ons verwachten:

  • de Career Officer beoordeelt de aanvraag van de communicatieopdracht en keurt deze goed of af.
  • een afspraak met de Career Officer om jouw mogelijkheden / knelpunten te bespreken. De afspraken vinden op campus of online via TEAMS plaats.
  • wij zorgen voor enkele communicatieopdrachten die bestemd zijn voor studenten die het echt niet lukt zelfstandig een opdracht te vinden.
  • Career Service draagt zorg voor de administratieve afhandeling (stageovereenkomst, facturatie richting opdrachtgever, verstrekken factsheet en studiehandleiding, beoordelingsformulier).
  • de Career Officer houdt een tussen- en eindevaluatie met de opdrachtgever.
  • Career Service zorgt dat de beoordeling van jouw opdrachtgever wordt doorgestuurd naar de docent.
  • de Career Officer is jouw aanspreekpunt als je tegen zaken aanloopt bij de opdrachtgever. Voor inhoudelijke vragen over de opdracht neem je contact op met jouw docent.