Zoek in de site...

Communicatie & Consultancy

Beste student,

Welkom bij de informatiepagina over het vak Communicatie & Consultancy! Je mag dit vak volgen als je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot de Masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW). De cursus in periode 1 en 2 is bedoeld voor de studenten die met de master zijn begonnen in september, de cursus in periode 3 en 4 is bedoeld voor studenten die beginnen in februari. Uitzonderingen alleen in overleg met de studieadviseur. In deze cursus wordt een individuele stage van 192 uur, oftewel 8 weken, in een organisatorische context gecombineerd met communicatieadvies en gefundeerd door communicatietraining.

Informatiebijeenkomst

Mocht je – voordat je besluit je in te schrijven – meer informatie over de inhoud van het vak willen, kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst die 2 keer per jaar in de periode voorafgaand aan de start van het vak wordt verzorgd door een Career Officer van Career Service Arts.

De voorlichtingsbijeenkomst voor de cursus in het voorjaar is op 2 februari 2023 van 12.30 - 13.15u in EOS N.01.140. Informatie over deadlines volgt medio januari. Huidige deadlines is voor cursusronde najaar 2022.

Career Service Arts is organisatorisch verbonden aan het vak en je kunt de volgende zaken van ons verwachten:

  • de Career Officer beoordeelt de aanvraag van de communicatieopdracht en keurt deze goed of af.
  • een online afspraak met de Career Officer om jouw mogelijkheden / knelpunten te bespreken. De afspraken vinden online via Zoom plaats.
  • wij zorgen voor een beperkt aantal beschikbare communicatieopdrachten die bestemd zijn voor studenten die het echt niet lukt zelfstandig een opdracht te vinden.
  • Career Service draagt zorg voor de administratieve afhandeling (stageovereenkomst, facturatie richting opdrachtgever, verstrekken factsheet en studiehandleiding, beoordelingsformulier).
  • de Career Officer houdt een tussen- en eindevaluatie met de opdrachtgever.
  • Career Service zorgt dat de beoordeling van jouw opdrachtgever wordt doorgestuurd naar jouw docent.
  • de Career Officer is jouw aanspreekpunt als je tegen zaken aanloopt bij de opdrachtgever. Voor inhoudelijke vragen over de opdracht neem je contact op met jouw docent.