Zoek in de site...

Goedkeuring en beoordeling stage

Goedkeuring aanvragen

Heb je een stage gevonden? Dien uiterlijk 6 weken voor aanvang van jouw stage de aanvraag voor goedkeuring in via OsirisZaak. De werkwijze is als volgt:

  • Via Osiris dien je een nieuwe Zaak in. De Zaak is in dit geval een stage goedkeuringsaanvraag. Osiris herkent jouw gegevens en laat jou ook alleen kiezen uit de voor jou relevante cursuscodes.
  • Je vult alle velden van het formulier volledig in (dit zijn dezelfde velden als in het huidige stagegoedkeuringsformulier).
  • Je klikt op “indienen” en het proces wordt gestart.
  • De stagecoördinator van jouw opleiding ontvangt een email dat er een nieuwe Zaak is binnengekomen die behandeld moet worden. Jij kunt zien bij wie de Zaak in behandeling is.
  • De stagecoördinator van jouw opleiding beoordeelt de stageaanvraag.
  • Als deze akkoord is, wordt er een docentbegeleider aangewezen door de stagecoördinator.
  • Is de aangewezen docentbegeleider ook akkoord, dan wordt het proces in Osiris afgerond. Jij ontvangt dan een bericht dat jouw stage is goedgekeurd en de afdeling Career Service krijgt een mail dat de stageovereenkomst kan worden opgesteld. Daarna ontvang je per e-mail van Career Service de stageovereenkomst die je zelf én door het stagebedrijf laat ondertekenen.
  • De getekende stageovereenkomst retourneer je per mail naar Career Service (careerservice@let.ru.nl).

Indien je stageverzoek wordt afgekeurd, ontvang je een e-mail. Na het ontvangen van de e-mail kun je inloggen in Osiris en zie je bij de afkeuring van jouw Zaak wat de reden van afkeuring is. Je past waar mogelijk de aanvraag aan en dient deze opnieuw in. Het proces verloopt vervolgens zoals hierboven omschreven. 
Wanneer de stage is goedgekeurd en het proces is afgerond, word je ook automatisch voor de cursus ingeschreven en hoef je dit niet meer zelf te doen.

De online handleiding vind je hier.

Beoordeling aanvragen

Heb je jouw stage afgerond? Laat het verslag en eventuele andere eindproducenten beoordelen door jouw docentbegeleider. Dit doe je vanaf 1 november 2021 via OsirisZaak. Klik hier voor de handleiding.

LET OP:

  • Om jouw stagebeoordeling via OsirisZaak aan te vragen moet je ingeschreven staan op de stagecursus in Osiris
  • Dien uiterlijk binnen 8 weken na het afronden van jouw stage jouw beoordelingsverzoek via OsirisZaak in. Daarna is het niet meer mogelijk.

Kom je er niet uit? Stuur een mail naar Career Service (careerservice@let.ru.nl)