Zoek in de site...

Nederlands als Tweede Taal

Studenten die het specialisatie Nederlands als Tweede Taal: Docent en Expert van de master Linguistics volgen, lopen altijd stage als onderdeel van het studieprogramma. Er worden twee stages gelopen, de docentstage (8 EC) en de expertstage (2 EC). De stages vinden plaats in periode 2, 3 en 4. Je mag zelf een instelling kiezen voor de stages bij een aanbieder van NT2- en inburgeringsonderwijs met het keurmerk van Blik op Werk. Er zijn ook enkele NT2-instellingen die t.b.v. deze masteropleiding stageplaatsen hebben aangeboden. Deze lijst is op te vragen bij de programmacoördinator.

Wanneer je een stage hebt gevonden, overleg je eerst met de programmacoördinator. Vervolgens kun je in OsirisZaak een Zaak aanmaken volgens het reguliere proces. Je maakt voor beide stages een Zaak aan. Vervolgens zul je officiële goedkeuring voor de stage ontvangen, een begeleider toegewezen krijgen en zal een stageovereenkomst opgesteld worden.