Zoek in de site...

Stagemogelijkheden

Bij verschillende opleidingen bestaat de mogelijkheid om tijdens de masteropleiding praktijkgericht onderzoek te verrichten, veldwerk te doen of (toegepast) wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden uit te voeren. Kijk bij het overzicht masterstages wat de stagemogelijkheden binnen jouw opleiding zijn. 
Het spreekt voor zich dat in deze fase van de opleiding hoge eisen worden gesteld aan aard, aanpak en resultaten van de werkzaamheden die de student uitvoert. Er dient in de regel een duidelijke relatie te zijn met inhoud en niveau van de opleiding. 
Daarnaast bieden enkele opleidingen de mogelijkheid om beperkte keuzeruimte in te vullen met een stage waarin praktische werkzaamheden worden uitgevoerd die gerelateerd zijn aan het vakgebied.

Houd hier rekening mee:

  • Een stage moet worden goedgekeurd door de opleiding. Ook is de opleiding verantwoordelijk voor het toewijzen van een begeleider en het vaststellen van het aantal studiepunten. Pas wanneer dat gebeurd is, kan er een stagecontract worden opgemaakt.
  • Na afloop van de stage wordt deze beoordeeld door de begeleider vanuit de universiteit. Alleen docenten verbonden aan de universiteit kunnen een cijfer toekennen.

Informeer bij je opleiding en de Career Officer naar de mogelijkheden tijdens je masteropleiding. Wanneer je een stage wilt laten goedkeuren, doe je dat in Osiris (uitzonderingen hierop zijn de optionele stage van CIW, de veldwerkstage van Klassieke Cultuur en de stage van Nederland-Duitsland-Studies).

Stage zonder studiepunten

Het is mogelijk om een stage buiten het studieprogramma te lopen. Je schrijft dan geen stageverslag en krijgt geen begeleiding vanuit je opleiding. Je hoeft ook geen goedkeuring voor je stage te vragen via Osiris Zaak, noch Career Service Arts op de hoogte te stellen van het feit dat je deze stage loopt. Wel kan Career Service Arts eventueel ondersteunen tijdens je zoektocht naar een dergelijke stage. Let op: deze stage wordt niet op je diploma vermeld.

Frequently Asked Questions

Heb je een vraag over je stage? Grote kans dat het antwoord bij de FAQ staat. Klik op het volgende document om de meest gestelde vragen mét bijbehorend antwoord te lezen: Frequently Asked Questions (docx, 31 kB).

Hoofdgebieden waar de vragen over gaan:

  • Voor aanvang van de stage
  • De afronding van de stage

Staat jouw vraag er niet tussen? Stuur dan een mailtje naar careerservice@let.ru.nl of maak gebruik van het spreekuur.