Zoek in de site...

Waarom een stage?

Een stage is een geschikte manier om het werkveld te verkennen, theorie in de praktijk te brengen en inzicht te krijgen in je eigen kwaliteiten en tekortkomingen. Na afloop van een stage weet je meer over je eigen capaciteiten, wensen en ambities. Daarnaast scannen werkgevers cv’s op dergelijke praktijkervaring: met een stage op je diploma heb je een streepje voor op de concurrentie.

 1. Je opleiding in de praktijk
  De stage biedt een mooie kans om kennis te maken met het praktische veld waarop de wetenschappelijke theorie en het onderzoek van jouw opleiding betrekking heeft. Je krijgt de gelegenheid om inzichten en vaardigheden toe te passen in de beroepspraktijk. De ervaring die je tijdens je stage opdoet, is veelal van grote waarde voor de rest van je studie en je latere loopbaan.

 2. Gat studeren en werken dichten
  Uit alumnionderzoeken komt steevast naar voren dat er een kloof bestaat tussen universitaire opleidingen en het werkveld, die pas zichtbaar wordt als afgestudeerden gaan solliciteren. De stageminor draagt bij aan een versoepelde overgang van de universiteit naar je eerste baan.

 3. Springplank naar de toekomst en bouwen aan een netwerk
  Een stage blijkt meer dan eens het opstapje naar een baan. Werkgevers vinden het belangrijk dat je niet enkel kennis binnen de universiteitsmuren hebt verworven, maar je competenties ook weet te benutten in een professionele en beroepsmatige setting. Je krijgt gelegenheid te laten zien hoe jouw kennis en vaardigheden tot uitdrukking komen op de werkvloer en hebt na afloop van je stage aantoonbare ervaring opgedaan. Daarnaast leg je belangrijke contacten.

 4. Inzicht in je eigen kunnen en interesses
  Het overgrote deel van de studenten geeft aan onvoldoende zicht te hebben op hun professionele identiteit en kwaliteiten. Studenten die een stage hebben afgerond, hebben een beter beeld gekregen van wat zij (met hun opleiding) kunnen en van welke werkzaamheden zij energie krijgen. Ze solliciteren daardoor gerichter en weten zich met meer zelfvertrouwen te presenteren.