Zoek in de site...

Geschiedenis van de faculteit

Stella MarisHet begin: 1923

De Radboud Universiteit Nijmegen is in 1923 opgericht als Katholieke Universiteit Nijmegen. Toen telde de universiteit 27 hoogleraren en 189 studenten. De 112 studenten voor de studies Letteren en Wijsbegeerte, waaronder destijds ook Psychologie en Pedagogiek vielen, werden verwelkomd door 11 hoogleraren, 2 lectoren en 2 assistenten voor de vreemde talen. De faculteit is dan gevestigd aan de Muchterstraat: een voormalige sigarenfabriek met een doolhof van gangen en zaaltjes. Studierichtingen die op dat moment worden aangeboden zijn onder andere: Klassieke Talen, Germaanse Taal- en Letterkunde, Kunstgeschiedenis, Taalwetenschap, Geschiedenis en Nederlandse Taal- en Letterkunde.

De eerste jaren verlopen rustig, maar de Tweede Wereldoorlog treft de universiteit zwaar. Ze verliest bekende namen, zoals Titus Brandsma, hoogleraar Geschiedenis der Wijsbegeerte en Mystiek en verdediger van de vrije pers. Tijdens het bombardement van Nijmegen, op 22 februari 1944, verliest de universiteit veel van haar gebouwen.


Katholieke Universiteit NijmegenJaren vijftig en later

In maart 1945 worden de colleges hervat en begint de bloei van de universiteit. Hoogleraren Lodeweijk Rogier en Anton van Duinkerken worden bekende boegbeelden en het aantal studenten groeit snel. Nijmegen wordt een brede universiteit met acht faculteiten. Ook de Faculteit der Letteren groeit: van 500 studenten in 1950 naar 2.600 in 1990.

De democratiseringsbeweging van de jaren zestig en zeventig verloopt ook in Nijmegen stormachtig. De bestuursverhoudingen veranderen. In 1969 begint een bestuursrevolutie aan de Faculteit der Letteren die leidt tot stormachtige taferelen zoals verschillende bezettingen van het Erasmusgebouw, het nieuwe onderkomen van de faculteit.

Duurzame GeesteswetenschappenVernieuwing

Vanaf de jaren tachtig komt de universiteit in rustiger vaarwater en concentreert ze zich op vernieuwing in onderwijs en onderzoek. Bij de Faculteit der Letteren leidt dit onder meer tot de oprichting van de opleiding Bedrijfscommunicatie en van regiostudies zoals Amerikanistiek. In 2004 verandert de universiteit haar naam in Radboud Universiteit Nijmegen. Ook nu biedt de faculteit nog steeds vol trots een breed arsenaal aan ‘klassieke opleidingen’ aan, zoals Duitse Taal en Cultuur en Kunstgeschiedenis. Anders dan veel andere universiteiten, kiest de faculteit voor een disciplinaire aanpak in haar bacheloropleidingen. De faculteit doet dit vanuit de overtuiging dat grondige kennis van een vakgebied nodig is voordat je met gezag dwarsverbanden kunt leggen naar andere vakgebieden, in een van de interdisciplinaire masters, de educatieve master of in een onderzoeksmaster. Kenmerkend is ook de internationalisering van zowel het onderwijs als onderzoek. De faculteit heeft een internationale onderwijs- en onderzoeksstaf, uitwisselingsprogramma’s en een rijk aanbod van Engelstalige bachelor-, minor- en masteronderwijs.

De foto's zijn afkomstig uit de collectie van het Centrum voor Kunsthistorische Documentatie.