Zoek in de site...

Economie en ongelijkheid

Met betrekking tot de Romeinse economie, specialiseren wij in kwalitatieve, bottom-up studies. Onderzoek door prof. dr. Astrid van Oyen naar Romeinse opslagpraktijken toont hoe opslag van cruciaal belang was voor iedereen in een pre-industriële wereld, zowel boeren onderaan de ladder als keizers helemaal bovenaan. Economische vraagstukken in verband met opslag, zoals bevoorradingsketens, specialisatie in teelten en gewassen en export, dienen ook de morele en sociale rol van opslag in rekening te brengen. Ander onderzoek door Van Oyen gebruikt concepten van materialiteit om de aard van 'agents' en 'commodities' te herdenken in modellen van de Romeinse economie.

Verder informeert data van het Marzuolo Archaeological Project over artisanale productie, agrarische economieën en de sociale en economische dynamiek van ongelijkheid. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat het potentieel voor innovatie in de Romeinse agrarische economie bij de kleine boeren en ambachtslui lag, die desondanks werden geremd door een gebrek aan kapitaal.