Zoek in de site...

Romeins Nijmegen

De Radboud Universiteit heeft een lange traditie van onderzoek naar de geschiedenis en archeologie van Romeins Nijmegen. Onze huidige focus ligt op de analyse en publicaties van naoorlogse opgravingen, met name de opgravingen in de legioensvesting.

Het promotieonderzoek van Vincent van der Veen vergelijkt de Flavisch-Trajaanse vesting op de Hunerberg in Nijmegen met de bijhorende burgerlijke nederzetting, met oog op overeenkomsten en verschillen in materiële cultuur en ruimtelijke verdeling. De 'castra' en 'canabae legionis' zijn sinds 1970 een focus van onderzoek met een lange opgravingstraditie.