Zoek in de site...

Onderzoeksgroepen

Onderzoekers van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis nemen deel aan drie onderzoeksgroepen van het facultaire onderzoeksinstituut Radboud Institute for Culture and History.

Kijk hier voor algemene informatie over ons onderzoek en onderwijs.

Cultures of War and Liberation

Vanuit de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis richt deze onderzoeksgroep zich op de dominante historische herinnering in Nederland aan bezetting, oorlog en bevrijding in de Tweede Wereldoorlog. In bredere zin concentreert zij zich ook op de verwerking van en omgang met andere grote breukmomenten van oorlog en revolutie in de geschiedenis. Een substantieel deel van dit onderzoek behandelt de regio Nijmegen en Gelderland, maar ook worden vergelijkingen gemaakt met andere Europese landen wat betreft omgang met het oorlogsverleden.

The Seventies

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) is in haar kerntaak, de serie Parlementaire Geschiedenis van Nederland, aangekomen bij de kabinetten van de jaren zeventig. Daarom is dit decennium voor de komende jaren binnen het bredere onderzoeksthema van het instituut, in samenwerking met onderzoekers van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis.

Repertoires of Representation

Het heuristische concept "repertoires van representatie" sluit aan bij de agenda en het profiel van de leerstoelgroep Politieke Geschiedenis. "Representatie" verwijst immers naar representanten, maar ook naar gerepresenteerden en naar het inzicht dat elke opvatting en praktijk van democratie en elke representatieve claim inherent omstreden is. Veel van het politiek-historische onderzoek in deze groep richt zich niet op de grote filosofische teksten over democratie en politiek, maar op vertogen en actievormen die dichter bij de dagelijkse praktijk van beleid en bestuur staan. Juist in deze interactie van burgers en overheden worden democratische normen in verandering en strijd zichtbaar.