Zoek in de site...

Medewerkersoverzicht Literatuur

Het onderzoek naar de Nederlandse letterkunde bestrijkt onderwerpen uit de gehele periode vanaf de middeleeuwen tot onze eigen tijd. Bij historische letterkunde gaat de aandacht sterk uit naar wetenschappelijke teksteditie, overlevering van teksten, boekhistorie en mentaliteitsgeschiedenis. Voorts wordt in Nijmegen onderzoek verricht naar de negentiende-eeuwse letterkunde, naar theorie en praktijk van de literatuurkritiek, naar de moderne Nederlandse poëzie en de eigentijdse Vlaamse literatuur.