Zoek in de site...

Medewerkersoverzicht Taalkunde

Taalkundig onderzoek richt zich op de structuur van het Nederlands. Het gaat daarbij niet zozeer om hoe het Nederlands uitgesproken en gespeld zou moeten worden, maar veel meer over hoe de taal werkelijk in elkaar zit en hoe mensen werkelijk met hun taal omgaan.