Zoek in de site...

Organisatie

De twee belangrijkste taken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Deze kerntaken zijn georganiseerd in drie departementen en twee onderzoeksinstituten: het Centre for Language Studies (CLS) en het Radboud Institute for Culture and History (RICH).

Het faculteitsbestuur heeft de algehele leiding over de faculteit. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door diverse diensten, zoals Bureau Bestuurszaken, Bureau Onderwijs, Bureau Onderzoek, Human Resources, Financiën & Beheer en Marketing & Communicatie.

Bestuur en inspraak

Faculteitsbestuur

Het faculteitsbestuur leidt en beheert de faculteit en bepaalt de koers die de faculteit als geheel vaart. Dat gebeurt in samenspraak met het Managementteam en de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). Het bestuur bestaat uit:

Het faculteitsbestuur vergadert tweewekelijks in breder verband: het managementteam (MT). In dit MT zitten behalve de leden van het faculteitsbestuur ook de onderwijsdirecteuren, de onderzoeksdirecteuren, de senior controller en het hoofd Human Resources. De student-assessor woont deze vergaderingen bij als adviseur en behartigt de belangen van de studenten. Voor specifieke terreinen kan het bestuur commissies instellen ten behoeve van advies of coördinatie.

Medezeggenschap Letteren

De medezeggenschap binnen de faculteit wordt gevormd door de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV). In de FGV vergaderen leden van de Onderdeelcommissie Letteren (OCL) en leden van de Facultaire Studentenraad Letteren (FSRL) met het faculteitsbestuur. De OCL is het medezeggenschapsorgaan voor het personeel van de Faculteit der Letteren en als zodanig een onderdeel van de universitaire Ondernemingsraad. De FSRL behartigt de belangen van de studenten. In de FGV wordt dus de stem van het personeel en de studenten gehoord.

Meer informatie voor medewerkers

Meer informatie over de medezeggenschap, zoals de ledenlijst van de FGV en OCL, is te vinden op op het intranet van Letteren: RadboudNet.

Contact

Secretaris bestuur
drs. Ellen Venderbosch 
E: e.venderbosch@let.ru.nl

Ambtelijk secretaris FGV
J.J. Gerritsen (MSc.)
E: jelmer.gerritsen@ru.nl

Secretaris OCL
dr. Janine Berns
E: j.berns@let.ru.nl

Assessor
Youp van Dijk
E: assessor@let.ru.nl

Secretaris FSRL
Marieke Ceelaert
E: fsrl@student.ru.nl

Ondersteuning

Ondersteunende diensten

Bij het uitvoeren van hun taken worden het faculteitsbestuur, wetenschappers en docenten ondersteund door een aantal diensten, waaronder de Bureaus Bestuurszaken, Onderwijs en Onderzoek. Bureau Bestuurszaken biedt ambtelijke ondersteuning aan het faculteitsbestuur. Bureau Onderwijs en Bureau Onderzoek ondersteunen en adviseren het bestuur en medewerkers bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van respectievelijk het onderwijs- en onderzoeksbeleid. Een volledig overzicht van de ondersteunende diensten vindt u hieronder:

  • Financiën en Beheer
  • Human Resources (HR)

Jaarverslag en beleidsplan

Jaarverslag

Voor achtergrondinformatie, ontwikkelingen en cijfers over het onderwijs, onderzoek en de organisatie van de Faculteit der Letteren zie het meest recente jaarverslag (pdf, 768 kB) (2021).

Beleidsplan

Voor de plannen van de faculteit voor de komende jaren is het beleidsplan (pdf, 1,7 MB) beschikbaar.