Zoek in de site...

Archeologie

Onze onderzoeksgroep verbindt de leerstoelen in Archeologie en in de Geschiedenis van Nijmegen. We combineren expertise in de Mediterrane en provinciale Romeinse archeologie, met bijzondere focus op Italië, de grenzen van het Romeinse Rijk en Romeins Nijmegen en omstreken. Archeologie werpt een unieke blik op de studie van het verleden, gaande van de bestaanswereld van non-elites en nauwgezette contextuele analyse tot structurele veranderingen op de lange termijn. Lopende veldwerkprojecten, beide in Italië, zijn het Mapping the Via Appia Project en het Marzuolo Archaeological Project.

Wij hebben bijzondere interesse en expertise in de volgende zes thema's.

Keizerrijk en infrastructuur

empire and infrastructure

Economie en ongelijkheid

economy and inequality

Grenzen van het Romeinse Rijk

frontiers of the Roman empire

Romeins Nijmegen

Roman Nijmegen

Kunst in context

art and its viewership

Materialiteit

materiality

Mapping the Via Appia Project

Alle informatie over ons project 'Mapping the Via Appia' zijn te vinden op de website van het Radboud Institute for Culture & History (RICH).

Marzuolo Archaeological Project

In samenwerking met de Arkansas University en de University of Melbourne werken wij op dit moment aan het 'Marzuolo Archaeological Project'.

Onze medewerkers

Voor een overzicht van onze collega’s zie: medewerkers Archeologie.