Zoek in de site...

Materialiteit

Het Romeinse Rijk bracht een nooit eerder geziene hoeveelheid en verscheidenheid aan objecten tot in de verste uithoeken in en rond het Middellandse Zeegebied. Het onderzoek van prof. dr. Astrid van Oyen gebruikt theorieën over hoe mens en ding zich tot elkaar verhouden om na te gaan hoe die objecten bijdroegen aan de sociale en economische dynamiek van een wereldrijk. Wat was de impact van materiële innovaties, gaande van gestandaardiseerde objecten tot nieuwe materialen zoals beton, op noties van tijd, toekomst, connectiviteit en culturele identiteit? Hoe kan een nadruk op materialen en materialiteit bestaande sociale, economische, en culturele paradigma’s van de Romeinse wereld helpen herdenken, bijvoorbeeld het debat over Romanisatie of over economische integratie?

Selectie van publicaties

  • Van Oyen, A. 2017. Material culture in the Romanization debate. In A. Lichtenberger and R. Raja, eds. The Diversity of Classical Archaeology (Studies in Classical Archaeology 1). Turnhout: Brepols, 287–300.
  • Van Oyen, A. and M. Pitts. 2017. What did objects do in the Roman world? Beyond representation. In A. Van Oyen and M. Pitts, eds. Materialising Roman Histories. Oxford: Oxbow, 3–19.
  • Van Oyen, A. 2017. Finding the material in ‘material culture’: form and matter in Roman concrete. In A. Van Oyen and M. Pitts, eds. Materialising Roman Histories. Oxford: Oxbow, 133–152.
  • Van Oyen, A. 2016. Historicising material agency: from relations to relational constellations. Journal of Archaeological Method and Theory 23, 354–78.
  • Van Oyen, A. 2015. Actor-Network Theory’s take on archaeological types: becoming, material agency, and historical explanation. Cambridge Archaeological Journal 25(1), 63−78.