Zoek in de site...

Romeins Nijmegen

De Radboud Universiteit heeft een lange traditie van onderzoek naar de geschiedenis en archeologie van Romeins Nijmegen. Onze huidige focus ligt op de analyse en publicaties van naoorlogse opgravingen, met name de opgravingen in de legioensvesting.

Het promotieonderzoek van Vincent van der Veen vergelijkt de Flavisch-Trajaanse vesting op de Hunerberg in Nijmegen met de bijhorende burgerlijke nederzetting, met oog op overeenkomsten en verschillen in materiële cultuur en ruimtelijke verdeling. De 'castra' en 'canabae legionis' zijn sinds 1970 een focus van onderzoek met een lange opgravingstraditie.

Selectie van publicaties

  • Polak, M., R.P.J. Kloosterman and M.J.M. Zandstra. 2014. Opgravingen op het terrein van het voormalige Canisiuscollege in Nijmegen, 1987-1997: Vondsten uit castra en canabae, I. Auxiliaria 14. Nijmegen.
  • Veen, V. van der. 2020. Roman military equipment and horse gear from the Hunerberg at Nijmegen. Finds from the Augustan military base and Flavio-Trajanic castra and canabae legionis. Auxiliaria 20. Nijmegen.
  • Veen, V. van der. 2020. Chronology and spatial distribution of terra sigillata potters' stamps and coins within the Nijmegen castra and canabae. Germania 98, 63-95.
  • Veen, V. van der. 2021. Women in Roman military bases. Gendered brooches from the Augustan military base and Flavio-Trajanic fortress at Nijmegen, the Netherlands. Britannia 52, 343-363.